Stimulentul de risc de 2.500 lei acordat personalului medical - noi reglementări!


     Evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României și evaluarea riscului de afectare a sănătăţii publice pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum şi o creştere exponenţială a numărului de persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare, au dus la adoptarea Ordonanței de urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, publicate în Monitorul Oficial nr. 292 din 7 aprilie 2020. Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru a veni in sprijinul populaţiei afectate, cu acest excedent de produse de igienă şi de produse alimentare achiziţionate.

      Pe 18 martie 2021, Guvernul a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 18 martie 2021, Ordonanța de urgență nr. 18 din 17 martie 2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.

     În acest sens, categoriile de personal pentru care se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, se modifică. Beneficiază acum de acest stimulent, potrivit lit. b) și f^1) alin. (1) art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 43/2020, personalul care furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară care a acordat servicii de îngrijire medicală şi monitorizare medico-socială, de aprovizionare a persoanelor aflate în carantină, inclusiv implementarea de activităţi prevăzute la lit. a) şi c) și personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate şi cabinetele stomatologice, indiferent de forma de organizare a acestor cabinete, laboratoare şi ambulatorii de specialitate, precum şi din farmaciile comunitare, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate.

     Totodată, legiutorul vine și cu o completare asupra art. 8 din același act normativ, menționând că, pentru personalul prevăzut la alin. (1) lit. f^1), care şi-a desfăşurat activitatea în altă formă legală de exercitare a profesiei decât în baza unui contract individual de muncă şi care a activat în timpul stării de urgenţă în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, stimulentul de risc se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, din venitul cabinetului medical, în cuantumul şi potrivit sursei de finanţare prevăzute la alin. (1) al art. 8.

     Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) al art. 8 din Ordonanța de urgență nr. 43/2020 beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, după cum urmează:
  a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;
  b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020.

     Termenul de «pacient suspect» este acum reglementat în alin. (9) al art. 8, el reprezentând persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 lit. l) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Restul completărilor aduse de legiutor, în textul Ordonanței de urgență nr. 43/2020 - AICI