S-a înființat Consiliul Național al Siguranței Pacientului


Un consiliu național al siguranței pacientului a fost înființat oficial în România, la inițiativa Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).

Noul organism a fost înființat printr-un ordin publicat marți în Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordinul nr. 35 din 17 februarie 2021 privind constituirea Consiliului Național al Siguranței Pacientului și aprobarea Statutului acestuia.

CNSP este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, neremunerat, condus de un președinte și de un birou executiv, aleși în adunarea generală.

Înființat în coordonarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.), organismul a fost constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și are ca scop dezvoltarea culturii siguranței pacientului în sistemul sanitar, pentru asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate.

Principalele obiective ale consiliului sunt:

 1. formarea și implementarea culturii siguranței pacientului în rândul profesioniștilor din sănătate;
 2. formarea și implementarea culturii calității și siguranței serviciilor de sănătate în rândul pacienților și aparținătorilor;
 3. activități de cercetare specifice asigurării calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.

    Cu privire la atribuțiile noului organism, amintim că acesta:

 1. face propuneri de acțiuni și proiecte pentru creșterea siguranței asistenței medicale;
 2. colaborează cu instituțiile de învățământ superior și cu alte instituții de formare medicală în stabilirea nevoilor de formare a profesioniștilor din sănătate în domeniul asigurării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 3. constituie comisii de specialitate și stabilește atribuțiile acestora, în realizarea obiectivelor propuse;
 4. formulează propuneri de îmbunătățire sau actualizare a ghidurilor, protocoalelor de practică medicală și a procedurilor din care acestea fac parte;
 5. analizează nivelul de implementare de către profesioniști a bunelor practici diagnostice și terapeutice pe specialități;
 6. elaborează recomandări de bune practici diagnostice și terapeutice, în vederea stabilirii limitelor de competență;
 7. susține activitatea A.N.M.C.S. de monitorizare a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale;
 8. participă la realizarea auditurilor clinice externe organizate de către A.N.M.C.S.;
 9. fundamentează dezvoltarea și implementarea conceptului de educație terapeutică a pacientului;
 10. susține activitatea A.N.M.C.S. de implementare a managementului calității serviciilor de sănătate și de siguranță a pacientului în sistemul sanitar.

    Conducerea executivă a C.N.S.P. este asigurată de către Biroul Executiv, compus dintr-un număr de 9 membri, după cum urmează:

 1. președinte;
 2. vicepreședinte - reprezentant al specialităților medicale;
 3. vicepreședinte - reprezentant al specialităților chirurgicale;
 4. vicepreședinte - reprezentant al specialităților oncologice;
 5. vicepreședinte - reprezentant al specialităților pediatrice;
 6. vicepreședinte - reprezentant al specialităților de medicină de laborator;
 7. vicepreședinte - reprezentant al specialității de imagistică;
 8. vicepreședinte - reprezentant al specialității de anestezie și terapie intensivă;
 9. vicepreședinte - reprezentant al asociațiilor de pacienți.

Pentru mai multe detalii, accesați Statutul din 17 februarie 2021.