Noul model unic al CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL, acum și cu prevederi exprese legate de MĂSURA IZOLĂRII


În contextul pandemic actual, a fost emis și publicat ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de sănătate, și anume Ordinul nr. 1.546/938/2020, ordin ce modifică Ordinul nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat, la rându-i, în Monitorul Oficial nr. 583 din 2 iulie 2020.

Potrivit art. 1 din anexa la Ordinul nr. 1.092/745/2020,   acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, de către orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi de orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul său legal, denumit în continuare medic curant, sau de către casele de asigurări de sănătate pentru situaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele de aplicare a acesteia.

Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la plătitor, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Astfel, ca element de noutate, în rubrica a 2-a a noului certificat medical, legiuitorul a introdus precizarea referitoare la măsura izolării.

Printre codurile de diagnostic deja existente în textul Ordinului nr. 1.092/745/2020, a fost introdus codul 51 - cod boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării - numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.

Și procentul de plată suferă modificări îmbucurătoare pentru asigurat, în sensul că acesta este de 100%, și nu de 75%, cum era anterior, așa cum indică chiar lit. c), pct. 7., art. 12 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.092/745/2020.

Întregul text al actului normativ, consolidat la zi, AICI