Modificări la Legea privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor


View access
Public
Alias
modificari-la-legea-privind-unele-masuri-pentru-reducerea-riscului-seismic-al-cladirilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
801
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-23 06:52:48
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 18 ianuarie, o serie de modificări la Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

Reamintim că, programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat are două componente: un subprogram destinat clădirilor multietajate cu destinația principală de locuință și unul pentru clădirile aflate în proprietatea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale.

În vederea eficientizării Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, noua reglementare prevede încadrarea, în categoria cheltuielilor eligibile prin Program, și a cheltuielilor pentru elaborarea expertizelor tehnice, în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și pentru elaborarea certificatului de performanță energetică după intervenție.

Ordonanța nr. 6 din 18 ianuarie 2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2023.

 Prin acest act normativ se elimină și termenul de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea solicitărilor de includere în program și a aprobării listelor-sinteză cu obiectivele propuse spre finanțare prin raportare la creditele de angajament aprobate anual cu această destinație, prevăzute în legea bugetară anuală.

   Prin aceste modificări, beneficiarii au posibilitatea să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea de includere în program și necesarul de sume de la bugetul de stat, în orice moment, iar listele vor fi întocmite și aprobate/completate pe măsura constatării îndeplinirii cerințelor legale privind eligibilitatea includerii în program.

   Pentru asigurarea predictibilității programului, având în vedere că sesiunea privind depunerea cererilor de finanțare a început odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, eliminarea obligativității aprobării listelor în limita creditelor de angajament va intra în vigoare la data de 1 august 2023.

   Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, s-a alocat un buget de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%.

   Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile publice locale și centrale.

   Sursa citată menționează că obiectivul Programului îl constituie finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată în conformitate cu normativul Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în Program, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurării funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice.

   Până în prezent, în cadrul platformei digitale investitii.mdlpa.ro, au fost primite 235 de cereri de finanțare, în valoare totală de peste 4,29 miliarde lei, din care 54 de unități de învățământ, 8 unități sanitare și 17 instituții culturale. Dintre cele 235 de cereri, 128 au fost depuse de autoritățile locale din municipiul București.

   Reamintim că odată consolidate cu bani de la stat, clădirile nu pot fi vândute timp de 25 de ani, în cazul spațiilor cu destinația de locuință, și timp de 10 ani, în cazul spațiilor cu altă destinație, decât dacă se rambursează integral banii primiți pentru consolidare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Legii nr. 212 din 12 iulie 2022!