Accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor


View access
Public
Alias
accesul-la-registrul-beneficiarilor-reali-ai-asociatiilor-si-fundatiilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
800
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-23 05:35:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. nr. 44 din 16 ianuarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare.

Procedura se aplică autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

Totodată, se aplică și în cazul entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

Informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor pe care autoritățile competente și entitățile raportoare le pot consulta sunt:

 • numele și prenumele;
 • luna și anul nașterii;
 • naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real;
 • informații privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut (dacă a fost declarat).

   Din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se pot filtra informații de tipul:

 • beneficiarii reali ai unei asociații sau fundații;
 • calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice/juridice în una sau mai multe asociații/fundații.

   Potrivit actului normativ aprobat, accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, autorităților competente și entităților raportoare, cu condiția înregistrării online și a transmiterii unei cereri:

 1. în care solicitantul va indica, în mod detaliat:
  • calitatea în care solicită acordarea accesului la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor (de exemplu, „evaluator autorizat“);
  • temeiul legal - Această cerință este impusă de necesitatea individualizării instituției solicitante, în vederea verificării regimului juridic aplicabil din perspectiva naturii informațiilor la care se acordă acces, potrivit legii;
  • adresa/adresele de e-mail la care se solicită Ministerului Justiției comunicarea linkului și a credențialelor de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor;
  • numele și funcția persoanelor desemnate/împuternicite să primească informațiile prevăzute de lege;
 2. care se va încărca la rubrica „Încarcă cerere/plângere/ sesizare (*)“ din Formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie, în format pdf, și va fi însușită prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al autorității competente sau al entității raportoare solicitante.

   În situația în care cererea nu conține toate informațiile de mai sus, Ministerul Justiției nu va acorda credențialelor de acces și va comunica pe e-mailul pus la dispoziție un răspuns în care va indica solicitantului modalitatea prin care poate îndeplini condițiile de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

   În acest caz, termenul de acordare a credențialelor se recalculează în raport cu data transmiterii cererii complete și corecte de către solicitant.

   Trebuie menționat că accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor este asigurat, cu titlu gratuit, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză, autorităților competente și entităților raportoare, în urma înregistrării online pe site-ul Ministerului Justiției și după verificarea îndeplinirii condițiilor.

   După validarea solicitării de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor de către personalul desemnat din cadrul Serviciului relații cu publicul, se comunică solicitantului, de pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., linkul și credențialele (parola) pentru accesarea Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor publicat pe site-ul Ministerului Justiției.

   Procedura aprobată prevede că registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se actualizează lunar, la sfârșitul fiecărei luni, la data publicării versiunii actualizate, urmând să fie comunicate de Direcția tehnologia informației Serviciului relații cu publicul noile credențiale de acces ce vor fi valabile până la finalul următoarei luni calendaristice, în scopul informării solicitanților.

   Credențialele se vor comunica lunar, pentru o perioadă nedeterminată, la adresele de e-mail menționate în cerere. Ministerul Justiției va solicita reconfirmarea adreselor de e-mail atunci când consideră necesar.

   Termenul de verificare a solicitărilor privind credențialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor și de comunicare a acestora este de maximum 3 zile de la comunicarea cererii către Ministerul Justiției prin intermediul formularului online.

   Ulterior înregistrării în sistem și a primirii credențialelor de acces, Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor poate fi accesat de către reprezentanții autorităților competente/entităților raportoare, oricând, în timp real.

 

Procedura poate fi accesată AICI!