În perioada 6 – 31 decembrie vom sărbători Zilele colindului!


Președintele României a semnat miercuri, 25 iunie 2021, un decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilelor colindului din România.

Decretul nr. 722 din 23 iunie 2021 și  Legea nr. 171 din 23 iunie 2021 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 622 din 24 iunie 2021.

Prin legea menționată anterior, Parlamentul a stabilit instituirea zilelor colindului din România în perioada 6 – 31 decembrie.

Zilele colindului din România pot fi marcate de către autoritățile administrației publice centrale și locale, de către societatea civilă, precum și de către persoane fizice sau juridice, prin organizarea de evenimente educative, de voluntariat, cu caracter social. De asemenea, consacrarea acestei perioade poate fi făcută și prin participarea la orice astfel de evenimente.

O altă prevedere importantă se referă la sprijinul logistic, Astfel, se prevede că autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a evenimentelor, în limita alocărilor bugetare aprobate.

Mai mult, se precizează că unitățile de învățământ, unitățile de cult, centrele comunitare și instituțiile culturale pot participa la acțiuni de promovare a practicării colindului, precum și de identificare și creare a fondului de colinde.

    Ministerului Culturii îi revine obligația, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, de a întocmi un calendar de evenimente pentru zilele colindului din România.

    În expunerea de motive se precizează că inițiativa legislativă preconizează conlucrarea întregii societăți din România, în vederea:

  • asigurării practicării colindatului;
  • înregistrării colindelor de la purtătorii de folclor, pentru a le păstra pe o durată de timp nelimitată;
  • învățării colindelor, transmiterea lor către tânăra generație și către generațiile viitoare;
  • publicării colindelor și salvgardarea lor.

 

Legea nr. 171 din 23 iunie 2021 se poate accesa AICI.