Noi categorii de documente de călătorie eliberate străinilor


     În Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 363 din 25 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor. La rândul ei, Hotărârea nr. 898 din 7 septembrie 2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor se regăsește în Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie 2011.

     Principalele modificări asupra Hotărârii nr. 898/2011 vizează forma și conținutul unor noi categorii introduse de documente. În acest sens, permisul de ședere se eliberează atât pentru cetăţeanul britanic beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi membrilor de familie ai acestuia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României, cât și membrilor de familie ai lucrătorilor frontalieri, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020.

     De asemenea, legiutorul introduce în lista de documente și :

  • avizul de angajare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie, prevăzut în anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 898/2011;
  • avizul de detaşare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie, prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea nr. 898/2011;
  • permis pentru lucrătorii frontalieri - documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020, cetăţenilor britanici beneficiari ai art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană care nu au reşedinţa pe teritoriul României, încadraţi în muncă pe teritoriul României înainte de încheierea perioadei de tranziţie şi care îşi continuă activitatea şi după încheierea acestei perioade, prevăzut în anexa nr. 9 la Hotărârea nr. 898/2011.

Lista completă de documente conținute în Hotărârea nr. 898 din 7 septembrie 2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor - AICI