Regulamente pentru practicarea sporturilor


 

Joi, în Monitorul Oficial nr. 358 din 8 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul comun al ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății nr. 197/462/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească bazele sportive se numără următoarele:

 1. bazele trebuie să fie împrejmuite;
 2. fiecare punct de acces trebuie să fie păzit;
 3. trebuie să se facă triajul observațional al participanților la activitatea sportivă și măsurarea temperaturii corporale la intrarea în baza sportive;
 4. la accesul în bază, persoanele trebuie să fie înregistrate într-un tabel nominal, pentru a facilita ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2;
 5. accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația; numărul maxim de utilizatori se va calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate pregătirii fizice și sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp;
 6. accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în așa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spațiului;
 7. accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepție, minorii pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să îi conducă la spațiul de antrenament;
 8. accesul la vestiare se face cu respectarea distanței de siguranță;
 9. în grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) și dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;
 10. vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și igienizare a mâinilor (apă, săpun, produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare.

    Cu privire la condițiile de antrenament necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, amintim:

 • pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță de minimum 1 m față de celelalte persoane care ar putea să fie prezente;
 • în cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de antrenor și alți specialiști, distanța de siguranță trebuie păstrată inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de protecție pe tot parcursul interacțiunii directe cu sportivul;
 • este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2;
 • materialele și echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) trebuie să fie folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet, înainte de a trece de la un sportiv la altul, cu produse biocide avizate/autorizate.

Pentru a consulta și celelalte măsuri, accesați Ordinul nr. 197/462/2021.