Modificări aduse normelor de implementare a programului „Noua casă"


Persoanele care își achiziționează locuințe prin programul „Noua Casă” trebuie să le asigure pe toată perioada în care beneficiază de finanțare garantată, potrivit unei hotărâri recente a Guvernului.

Este vorba despre Hotărârea nr. 342 din 19 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 martie 2021. Prin acest act normativ se modifică și se completează normele de implementare a programului „Noua casă" aprobate prin Hotărârea nr. 717 din 17 iunie 2009.

Reamintim că, Programul „Noua Casă” este, în esență, fostul program Prima Casă. Până acum, regulile programului obligau beneficiarii să asigure locuința cumpărată din finanțare garantată de stat, dar nu stabileau și o perioadă clară ce trebuia acoperită prin polița de asigurare.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 342 din 19 martie 2021, beneficiarii programului Noua Casă vor trebui să asigure locuința pe toată perioada desfășurării contractului de credit.

Cu alte cuvinte, beneficiarii programului „Noua Casă” sunt obligați de-acum „să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toată durata finanțării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de finanțatori prin solicitarea de garantare”.

    Așa cum stabilește Hotărârea nr. 717 din 17 iunie 2009, „drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator”.

    Totodată, normele programului „Noua Casă” stabilesc că, în cazul în care beneficiarul nu își asigură locuința, finanțatorul are dreptul să asigure locuința pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.

    Nu în ultimul rând, HG 342/2021 prevede că, pentru acest an, plafonul garanțiilor care pot fi emise de stat în favoarea instituțiilor de credit care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe în cadrul programului „Noua Casă” este de 1,5 miliarde de lei.

    Programul „Noua Casă”  vizează acordarea de finanțări de până în 119.000 euro, pentru cei ce vor să își achiziționeze o casă și nu au deja una sau pentru cei care au deja o casă care nu depășește o suprafață utilă de până în 50 metri pătrați. Precedenta schemă, în schimb, viza finanțări de cel mult 66.500 euro.

    Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:

  1. caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;
  2. caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziția de locuințe.

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Hotărârii nr. 717 din 17 iunie 2009.