Norme noi de aplicare a Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor


Noile norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, au fost aprobate prin Ordinul nr. 37 din 2 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021.

Trebuie menționat și faptul că, la data intrării în vigoare a acestui act normativ, se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

Entitățile reglementate au obligația de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea legii, cu detalierea concretă a atribuțiilor și responsabilităților încredințate în acest scop, cu aprobarea conducerii. Documentele întocmite în acest sens se înregistrează în evidențele proprii și se păstrează la sediul entității.

    Instituțiile financiare supravegheate și controlate de Oficiu au obligația de a desemna un ofițer de conformitate dintre membrii conducerii de rang superior a entităților, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea legii. Documentele întocmite în acest sens cuprind modalitățile concrete de îndeplinire de către ofițerul de conformitate a atribuțiilor încredințate, se aprobă de conducerea entității, se înregistrează în evidențele proprii și se păstrează la sediul entității.

    Entitățile raportoare au obligația de a crea mecanisme de protejare a persoanelor desemnate, precum și proceduri corespunzătoare privind raportarea încălcărilor de orice natură ale reglementărilor legale în domeniu de către angajați și persoanele aflate într-o poziție similară, printr-un canal specific, independent și anonim.

    Mecanismele amintite anterior includ, după caz, cel puțin:

  1. o protecție corespunzătoare a angajaților sau a persoanelor aflate într-o poziție similară în cadrul entităților reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale legii, comise în cadrul acestora;
  2. protecția adecvată a persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3);
  3. protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a legii, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
  4. norme clare care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale legii, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

    De asemenea, entitățile reglementate au obligația să asigure protecția din punct de vedere juridic a angajaților și a reprezentanților lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidențialitatea cu privire la identitatea acestora.

    Pentru mai multe detalii legate de instruirea angajaților, evaluarea riscurilor, măsurile de cunoaștere a clientelei, tipurile de raportări sau pentru informații referitoare la păstrarea documentelor și modul de acces la acestea, accesați textul Normelor din 2 martie 2021.