Ședințe on-line la Colegiul Medicilor Stomatologi din România


     În situaţii de excepţie determinate de imposibilitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (denumit în continuare CMSR) cu prezenţa fizică a membrilor acestora, şedinţele organelor de conducere la nivel naţional se pot organiza şi desfăşura în sistem on-line, prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, cum ar fi videoconferinţă/teleconferinţă. Astfel, legiutorul vine în întâmpinarea CMSR, prin emiterea Deciziei nr. 1/1AGN/2021 privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, publicate în Monitorul Oficial nr. 142 din 11 februarie 2021.

      Prin situaţie de excepţie determinată de imposibilitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România se înţelege orice măsură adoptată de către autorităţile publice şi care impune, la nivel naţional sau local, suspendarea sau limitarea participării la adunări sau evenimente publice şi private. În categoria situaţiilor de excepţie intră, fără a se limita la decretarea stării de urgenţă, instituirea stării de alertă, instituirea carantinei zonale etc.

     Art. 2 din Decizia nr. 1/1AGN/2021 dispune ca mijloacele electronice de comunicare la distanţă utilizate pentru desfăşurarea şedinţelor în sistem on-line să îndeplinească condiţiile tehnice necesare pentru a permite:

  1. compatibilitatea cu tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare şi conectarea cu reţele publice fixe sau mobile de comunicaţii electronice;
  2. identificarea participanţilor şi asigurarea participării efective a acestora la şedinţă;
  3. transmisiunea continuă şi în timp real a şedinţei, înregistrarea şi arhivarea acesteia;
  4. comunicarea bidirecţională în timp real, astfel încât participanţii să se poată adresa;
  5. exprimarea votului direct în cursul şedinţei şi înregistrarea sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail etc.).

     Așadar, organele statutare care au competenţa de a convoca şedinţa care urmează a se desfăşura în sistem online vor indica în convocator informaţiile referitoare la data şi ora şedinţei, modul de acces al membrilor la aceasta, formele de participare, precum modul de desfăşurare a şedinţei.

     Participarea la şedinţa desfăşurată on-line este permisă numai persoanelor care deţin, conform legii, calitatea de membri ai organelor de conducere, consultanţilor juridici şi IT ai CMSR, personalului contractual al CMSR şi persoanelor invitate.

Textul integral al Deciziei nr. 1/1AGN/2021 privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România - AICI