Verificarea Jocurilor de noroc


     Oficiul National pentru Jocuri de Noroc a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 6 ianuarie 2021 Condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, aprobate prin Ordinul nr. 404 din 16 decembrie 2020. Condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc stabilesc cadrul tehnic de reglementare a mijloacelor de joc privind condiţiile de desfăşurare a activităţii, cerinţele tehnice generale necesare pentru funcţionarea legală a acestora, procedurile aplicabile în vederea exercitării controlului tehnic, precum şi condiţiile minime tehnice de verificare specifice maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc - pentru jocurile tradiţionale.

      Actul normativ se referă la cerinţele generale şi cerinţele specifice impuse controlului tehnic al mijloacelor de joc, care sunt sub incidenţa art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

     În sfera cerinţelor generale privind exercitarea controlului tehnic al mijloacelor de joc, sunt supuse în mod obligatoriu controlului tehnic toate mijloacele de joc utilizate la organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi se utilizează atât la jocurile de noroc organizate pe bază de licenţă acordată de ONJN, cât şi la cele organizate de Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A.

     Controlul tehnic al mijloacelor de joc se exercită de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN, prin următoarele modalităţi:

  1. aprobări de tip;
  2. verificări tehnice iniţiale;
  3. verificări tehnice periodice;
  4. verificări tehnice efectuate după reparaţii.

     Pentru fiecare dintre tipurile (categoriile) de mijloace de joc, ONJN elaborează norme tehnice de verificare specifice, prin care se stabilesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de joc şi condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc/cerinţele privind controlul tehnic al mijloacelor de joc.

     Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii mijlocului de joc cu cerinţele normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). În documentaţia tehnică se specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea mijlocului de joc. Documentaţia tehnică cuprinde, după caz, cel puţin următoarele elemente:

  • o descriere generală a mijlocului de joc;
  • schemele electrice şi descrierea tuturor conectorilor şi pinilor pentru fiecare subansamblu;
  • descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme şi a funcţionării mijlocului de joc;
  • o listă a standardelor şi/sau a altor specificaţii tehnice relevante aplicate, în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele normei tehnice de verificare specifice, aprobată prin prezentul ordin, pentru tipul (categoria) de mijloc de joc în cauză;
  • rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.

     Biroul Român de Metrologie Legală sau organismul de evaluare a conformităţii licenţiat de ONJN poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări. El întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, precum şi rezultatele acestora.

     Verificarea tehnică este ansamblul de operaţiuni prin care se atestă conformitatea unui mijloc de joc cu tipul aprobat şi cu prevederile normei tehnice de verificare care îi sunt aplicabile. În cazul în care mijlocul de joc corespunde la verificarea tehnică, solicitantului i se eliberează un certificat de verificare tehnică.

Detalii privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de tip slot-machines, precum și cerințele constructive și de funcționare, ambele conținute în anexa la Ordinul nr. 404 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc - AICI