Primul pas către dublarea alocațiilor de stat


     

   

     Așa cum aflăm de pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernul a aprobat dublarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii. Astfel, prima majorare, cu 20 %, aferentă lunii august, va fi făcută în septembrie. Actul care modifică Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii, Ordonanța de Urgență nr. 123/2020, a fost adoptat de către Guvern cu doar câteva ore înainte de ziua de 1 August 2020, zi în care Ludovic Orban a promis că va opera dublarea cuntumului alocațiilor copiilor. A fost publicat la fel de repede în Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020 pentru a produce efecte imediate.

     Guvernul justifică această creștere etapizată, având în vedere faptul că de la bugetul de stat au fost susţinute o serie de cheltuieli neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente și ţinând cont de faptul că din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite atât cheltuielile pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocaţiei de stat pentru copii.

     Așa cum ni se aduce la cunoștință din articolul 3 din Legea nr. 61/1993, cu completările și modificările la zi:

(1) Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
(2) Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022.
(3) Începând cu drepturile băneşti aferente lunii august 2020, cuantumul alocaţiei de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut la alin. (1) şi cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020.
(4) În perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.
(5) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei.

     Precizăm, la fel ca în comunicatul Ministrului Muncii și Protecției Sociale, că în iulie 2020, 3.534.146 de copii beneficiau de alocație de stat, din care 3.141.906 cu vârsta între 2 și 18 ani, respectiv 65.032 copii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani, 322.503 copii cu vârste între 0 și 2 ani și 4.705 copii cu handicap cu vârsta între 0 și 3 ani.