Probleme practice, generate de majorarea salariului minim brut pe țară


Hotărârea Guvernului prin care salariul minim brut pe țară se majorează de la 2.230 la 2.300 de lei a fost publicată miercuri, în Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2021.

Astfel, Hotărârea nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevede că „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

De asemenea, se prevede și excepția referitoare la personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, pentru care salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, râmâne stabilit la suma de 2.350 lei lunar.

Principala problemă dată de această majorare se referă la maniera de reglementare, întrucât formularea din articolul 1 al Hotărârii nr. 4 din 13 ianuarie 2021 spune că noua valoare a salariului minim, de 2.300 de lei lunar, intră în vigoare de la data intrării în vigoare a hotârârii, adică din data de 13 ianuarie 2021

    Este adevărat că în declarațiile de presă, premierul României a spus că majorarea va fi valabilă pentru întreaga lună, însă experții atrag atenția că majorarea NU se aplică retroactiv.

    Pe de o parte, se fixează în mod clar momentul majorării – „începând cu data de intrare în vigoare a prezentei hotărâri”, iar pe de altă parte, trebuie subliniat că hotărârile Guvernului  nu intră în vigoare decât de la data publicării, iar ele nu au cum să  producă efecte retroactiv.

    Cu alte cuvinte, pentru perioada 1 ianuarie - 12 ianuarie 2021 inclusiv ar opera  Hotărârea nr. 935 din 13 decembrie 2019, care stabilea un salariu minim de 2.230 de lei și care a fost abrogată doar în momentul publicării Hotărârii nr. 4 din 13 ianuarie 2021 în Monitorul Oficial.

    Cel mai probabil însă, angajatorii vor opta pentru creșterea salariului de la începutul lunii ianuarie.

    O altă problemă interesantă se viza salariații aflați în șomaj tehnic. Aceștia au contractele suspendate, potrivit dispozițiilor Codului muncii, iar pe durata suspendării, nu pot opera modificări contractuale.

    Așadar, ar însemna că mai întâi ar trebui să opereze încetarea suspendării, transmisă modificarea salariului, pentru ca mai apoi să se revină la suspendare.

    Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri, 15 ianuarie 2021 a existat un proiect de modificare a HG nr. 4/2021, care prevede reformulări astfel încât salariul să se aplice pentru toată luna ianuarie, nu doar din 13: „începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021”. Această modificare s-a propus tocmai pentru că s-au semnalat unele dificultăți în aplicarea fracționată a două salarii de bază în luna ianuarie, precum și în utilizarea softurilor pentru calculul salariilor de firmele specializate.

    Cu toate acestea, modificarea nu se regăsește în lista de acte normative adoptate. Cel mai probabil se va relua discuția în cursul acestei săptămâni.

Hotărârea nr. 4 din 13 ianuarie 2021 poate fi consultată AICI.