O nouă procedură pentru obținerea codului de TVA


Marți, 23 februarie 2021, în Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021 s-a publicat Ordinul nr. 239 din 17 februarie 2021 care aprobă o nouă procedură de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ordinul semnat de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală vine ca urmare a unei modificări de anul trecut prin care s-a stabilit că analiza de risc nu se mai face la solicitarea codului de TVA. Astfel, acordarea codului de TVA trebuie aprobată automat, însă vor fi cazuri în care codul va fi anulat imediat după ce se acordă.

Noua procedură face referire la înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabililor cu sediul activității economice în România, dacă fac sau intenționează să facă operațiuni taxabile, în următoarele situații:

  1. înainte de realizarea operațiunilor, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri de cel puțin 300.000 de lei sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri sub acest plafon, dar optează pentru regimul normal de TVA;
  2. dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depășesc plafonul de scutire;
  3. dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

   Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, depune la organul fiscal competent, după caz:

  1. cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului;
  2. declarația de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, declarația de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“ din declarație.

   Cererea/Declarația prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz. După ce solicitarea ajunge la autorități, acestea analizează situația și emit certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care se trec data înregistrării și codul de TVA atribuit.

   Întrucât ANAF nu mai poate face analiza fiscală a contribuabililor pentru a decide dacă aprobă sau respinge solicitarea acordării codului de TVA, vor fi cazuri în care autoritățile vor anula codul de TVA imediat ce îl acordă.

   Astfel, după ce se emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, se verifică dacă cel ce a făcut solicitarea este declarat inactiv fiscal.

   Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

   Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria, și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Textul integral al procedurii este disponibil AICI.