Prețuri mai mici la motorină


 

În Monitorul Oficial nr. 1234 din 15 decembrie 2020, au fost publicate două acte normative cu impact important asupra schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Pe de o parte, este vorba despre Hotărârea nr. 1.084 din 11 decembrie 2020 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, iar pe de altă parte prezintă importanță Hotărârea nr. 1.085 din 11 decembrie 2020 pentru modificarea art. 10 alin. (1) și (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Reamintim că măsura ce stabilește că ajutorul de stat de care beneficiază în prezent agricultorii din țara noastră, respectiv un nivel mai scăzut al accizei la motorină, ar fi trebuit să expire la sfârșitul acestui an.

     Cu alte cuvinte, ajutorul de stat pentru agricultori care se acordă după regulile stabilite de Hotărârea nr 1.174 din 29 decembrie 2014, de cinci ani, ar fi expirat după data de 31 decembrie 2020, în lipsa unei prelungiri.

     În acest context, prima hotărâre publicată stabilește că ajutorul de stat pentru agricultori să se acorde până la sfârșitul anului 2023.

     Astfel, s-a  creat cadrul legal pentru continuarea acestui ajutor de stat până la 31 decembrie 2023. Subliniem faptul că Hotărârea nr 1.174 din 29 decembrie 2014 a fost elaborată avându-se în vedere Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 care era aplicabil până la 31 decembrie 2020.

     Cea de a doua hotărâre adoptată modifică alin. (1) și alin. (7) ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

     Astfel, se suplimentează suma alocată pentru plata ajutorului de stat, în sensul că  valoarea maximă totală a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.612.688,25 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vreme ce suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2020 este de 806.651,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

     Schema de ajutor stabilește că cei care lucrează în agricultură, indiferent de forma de organizare - producători agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale și/sau persoane juridice, grupuri de producători etc.- beneficiază de un preț mai mic al motorinei utilizate pentru lucrările agricole, rezultat din aplicarea unei accize mai mici.

     Conform Hotărârii nr. 1.174 din 29 decembrie 2014, de reducerea substanțială a prețului motorinei pot beneficia agricultorii care depun anual o cerere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, document ce trebuie să conțină informații legate de suprafețele de teren pe care le lucrează și/sau efectivele de animale/păsări/ albine/viermi de mătase pe care le dețin, deoarece ajutorul se acordă în funcție de aceste valori.

Forma consolidată a Hotărârii nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 se poate accesa AICI.