Schemă de ajutor de stat: măsuri de sprijinire a economiei în contextual actualei epidemii.


Ordonanța de urgență nr. 146 din 24 august 2020 instituie o schemă de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, precum şi cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.

 

Ajutoarele de stat prevăzute de schema de ajutor de stat se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanţator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring acordată de finanţator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate cu posibilitatea prelungirii finanţării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanţiile prevăzute la alin. (4).

Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puţin 80% din plafonul alocat iniţial beneficiarului, la solicitarea finanţatorului şi după obţinerea acordului Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., fără depăşirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

Plafonul anual total al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (4) în cadrul Programului se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în limita sumelor aprobate prin buget pentru plata garanţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2), iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, costurile maxime ce pot fi solicitate de către finanţatori, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.