Accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP)


În data de 18 septembrie 2020, au fost publicate Normele privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziţie publică.

Prin intermediul acestor norme se stabilește cadrul tehnic privind asigurarea accesului în SEAP pentru autorităţile de management, organismele intermediare, precum şi organismele cu rol de audit, verificare şi control.

 

Înregistrarea în SEAP a autorităților de management, a organismelor intermediare precum şi a organismelor cu rol de audit se va realiza accesând www.e-licitatie.ro - Înregistrare - Autoritate cu rol de gestionare a proiectelor pe fonduri UE.

Pentru accesarea în bune condiţii a site-ului www.e-licitatie.ro este necesar să se dispună de un sistem cu următoarele configuraţii minime:

– cerinţe software: browsere: Chrome 49.0.2623, Firefox 45.0, IE 10 sau versiuni ulterioare ale acestora;

– alte produse software instalate;

– Java Runtime Environment (JRE) - versiune minimă 1.7;

– utilitar de vizualizare fişiere PDF;

– utilitar de vizualizare fişiere semnate;

– aplicaţie locală pentru semnarea fişierelor;

– rezoluţia grafică minimă: 1280 x 720.