Măsuri de sprijin IMM-uri, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemie.


Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 143 din 24 august 2020, care modifică atât Ordonanța de urgență nr. 110/2017 cât și Ordonanța de urgență nr. 42/2020,  pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor.

 

 Au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, în vederea corelării facilităţilor oferite de acest program cu necesităţile economiei aflate sub influenţa efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2.

    Deoarece de la data intrării în vigoare a programului IMM INVEST România au fost identificate o serie de aspecte şi constrângeri care îngreunează implementarea facilităţilor de finanţare şi garantare oferite prin programul IMM Invest România se impun o serie de modificări legislative de natură să simplifice şi flexibilizeze accesul la finanţare al IMM-urilor.

    Consecinţele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activităţii economice a unui număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, corelat cu apariţia unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în întreprinderile mici şi mijlocii, cu implicaţii negative asupra procesului de relansare economică.

Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului. Acordarea grantului pentru anul 2020 se realizează conform schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, iar pentru anii următori se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Acordarea grantului se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii). Microîntreprinderile şi întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b).