Clarificări privind detașarea salariaților (prestări servicii transnaționale)


Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale a fost modificată la data de 16 august 2020 prin Legea nr. 172/2020.

Au fost schimbate câteva definiții  și au fost clarificate unele aspecte, dar în prim plan apar noile obligații impuse firmelor care detașează din România în străinătate, dar și învers.

În cazul în care durata efectivă a detaşării depăşeşte 12 luni, întreprinderile garantează salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României, cu respectarea principiului egalităţii de tratament, suplimentar faţă de condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă prevăzute la art. 6, toate condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă aplicabile acestora potrivit legislaţiei naţionale şi contractelor colective de muncă aplicabile.

 

În cazul în care durata efectivă a detaşării depăşeşte 12 luni, întreprinderile nu pot să intervină asupra:

  1. a) condiţiilor de încheiere şi de încetare a contractului individual de muncă, inclusiv a clauzelor de neconcurenţă;
  2. b) contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 1/2020.

Perioada de detașare poate fi prelungită până la 18 luni, cu condiţia transmiterii de către întreprindere a unei notificări motivate la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială prestează activitatea salariaţii detaşaţi, cel târziu în ziua anterioară împlinirii termenului ce urmează a fi prelungit.

Durata detaşării transnaţionale se calculează pe baza unei perioade de referinţă de un an de la data începerii acesteia. La calculul acestei durate se iau în considerare inclusiv perioadele în care postul a fost anterior ocupat de un alt salariat detaşat în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

În cazul în care întreprinderea înlocuiește un salariat detaşat cu un alt salariat detaşat care îndeplineşte aceeaşi sarcină în acelaşi loc de muncă, durata detaşării se calculează prin cumularea perioadelor de detaşare a fiecăruia dintre salariaţii în cauză.

Pentru a stabili dacă salariatul detaşat îndeplineşte aceeaşi sarcină în acelaşi loc de muncă se va ţine cont, în principal, de natura serviciului care urmează să fie prestat, de activitatea care urmează să fie efectuată şi de aceeaşi adresă a locului de muncă.