Dezlegarea unor chestiuni de drept – Comunicat din 18 august 2020


Curtea de Apel Cluj a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu o întrebare preliminară pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. (d), alin. (4^1) și alin. (8) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Curtea de Apel Cluj afirmă că prin interpretarea normelor legale amintitie, se poate argumenta stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul național de învățământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, pe durata aplicării tranzitorii a acestui act normativ, în două varinate:

 

  • Prin utilizarea gradației de vechime de 5 ani, prevăzută în anexa nr. 1 pct. 5 la Legea nr. 153/2017;
  • Prin utilizarea gradației de vechime de 4 ani prevăzută în anexa la HG nr. 38/2017.

Având în vedere faptul că există argumente ce pot fi aduse în sprijinul celor 2 variante, este necesară o hotărâre prealabilă care să înlăture riscul unei practici neunitare asupra acesteti chestiuni.