Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi 13 august 2020, Legea nr. 173/2020


Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi 13 august 2020, Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

Odată cu intrarea în vigoare a legii se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută.

“Se suspendă pentru o perioadă de doi ani orice operaţiuni privind înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la societăţile la care statul are calitatea de acţionar, începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi. Dispoziţiile nu se aplică operaţiunilor post-privatizare şi operaţiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participaţiilor deţinute de stat s-a realizat”, se mai stipulează în lege.

Statul român poate dobândi, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, participaţii la societăţile care desfăşoară activităţi economice în domeniile:

  1. a) producţia şi comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri şi vaccinuri, servicii medicale şi paramedicale;
  2. b) industria constructoare de maşini, metalurgică, alimentară, agricultură, silvicultură, exploatarea forestieră;
  3. c) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi energie termică;
  4. d) explorarea, exploatarea, extracţia, producţia şi prelucrarea resurselor minerale;
  5. e) transportul, construcţia şi administrarea de infrastructură rutieră, feroviară, navală şi aeriană;
  6. f) captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile şi a apei pentru irigaţii;
  7. g) poştă, comunicaţii şi tehnologia informaţiei.