Modul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi care participă la cursul de iniţiere


     Administrația Națională a penitenciarelor a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din 5 martie 2021 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi, aprobată prin Decizia nr. 412 din 25 februarie 2021, publicată, de asemenea, în același Monitor Oficial, Partea I, nr. 225 din 5 martie 2021. Prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi care participă la cursul de iniţiere.

      Stagiile de practică ale cursanţilor se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu programa analitică a stagiului de practică, întocmită de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, denumită în continuare Şcoală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia şi a următoarelor documente de organizare şi planificare:

  a) planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară aprobate de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  b) planul de învăţământ al cursului de iniţiere.

     Obiectivele specifice, tematica, numărul minim şi categoria serviciilor sau activităţilor, desfăşurate în cadrul stagiului de practică se reglementează prin programa analitică a stagiului de practică, ţinând cont de prevederile prezentei metodologii, în concordanţă cu materia parcursă până la momentul începerii stagiului . Programa analitică a stagiului de practică este întocmită de către directorul Şcolii, avizată de către directorul Direcţiei management resurse umane şi este aprobată de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Programa analitică se întocmeşte pentru fiecare stagiu de practică organizat de către Şcoală în unităţile penitenciare.
     Criteriile care stau la baza stabilirii unităţilor penitenciare în care cursanţii pot să efectueze stagiile de practică sunt următoarele:
  a) posibilitatea îndeplinirii obiectivelor stagiilor de practică stabilite prin programa analitică a stagiului de practică;
  b) existenţa, la unităţile penitenciare, a unor condiţii corespunzătoare de cazare a cursanţilor, amenajate în sectoarele administrative sau în spaţiile auxiliare ale unităţilor.

     În perioada stagiului de practică, cursanţii îndeplinesc dispoziţiile legale ale îndrumătorului de practică din unităţile penitenciare în care sunt repartizaţi. În perioada stagiului de practică, cursanţii sunt incluşi în planurile de alarmare ale unităţilor penitenciare, la urgenţa a II-a, în anexe distincte, în cazul în care nu fac parte din personalul unităţii, fiind instruiţi de către ofiţerul coordonator al stagiului de practică, desemnat potrivit art. 20 din metodologie, cu privire la obligaţiile ce le revin şi pe care trebuie să le respecte.
  Cursanţii participă la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale care se efectuează cu personalul unităţilor penitenciare în care sunt repartizaţi, cu aprobarea scrisă a directorului unităţii. Cursanţii au dreptul să adreseze cereri, să facă sesizări şi propuneri conducerilor unităţilor penitenciare în care efectuează stagiile de practică. În cazul în care cursanţii săvârşesc fapte care constituie abateri disciplinare în timpul efectuării stagiilor de practică, angajarea răspunderii disciplinare se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

     În perioada stagiilor de practică cursanţii efectuează următoarele categorii de servicii/activităţi, numai sub îndrumarea şi supravegherea unor membri ai personalului cu probitate şi bună experienţă profesională:
  a) servicii de pază pe perimetrul locului de deţinere - program de 12 ore, ziua şi noaptea;
  b) servicii în postul de control de la intrarea în locul de deţinere - program de 12 ore, ziua;
  c) servicii în postul de control de la intrarea în sectorul de deţinere - program de 12 ore, ziua;
  d) servicii de supraveghere a persoanelor private de libertate în secţiile de deţinere - program de 12 ore, ziua şi noaptea;
  e) servicii de supraveghere la sectorul de acordare a vizitelor şi pachetelor - program de 8/12 ore, ziua;
  f) servicii de escortare a persoanelor private de libertate la punctele de lucru exterioare - program de 8 ore, ziua;
  g) servicii de escortare a persoanelor private de libertate la organele judiciare - program de 8 ore, ziua;
  h) servicii la centrul de supraveghere electronică al locului de deţinere - program de 12 ore, ziua;
  i) activităţi la biroul/compartimentul „Evidenţa persoanelor private de libertate“ - program de 8 ore, ziua;
  j) activităţi la biroul/compartimentul „Organizarea muncii persoanelor private de libertate“ - program de 8 ore, ziua.
  k) activităţi la biroul/compartimentul „Educaţie şi asistenţă psihosocială a persoanelor private de libertate“- program de 8 ore, ziua;
  l) activităţi la biroul/compartimentul „Financiar-contabilitate“ - program de 8 ore, ziua;
  m) activităţi la sectorul „Logistică“ - program de 8 ore, ziua;
  n) activităţi la sectorul „Medical“ - program de 8/12 ore, ziua;
  o) activităţi la biroul „Informaţii clasificate“ - program de 8 ore, ziua;
  p) alte servicii, conform postului în care a fost repartizat.

Reglementările complete, conținute in Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi, pot fi consultate AICI