CEDO: Discriminare sau nu la bacalaureat?


 

Marți. 14 octombrie 2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins reclamația formulată de mai mulți cetățeni români de etnie maghiară, care acuzau o discriminare prin faptul că au fost obligați susțină două examene suplimentare la Bacalaureat: oral și scris în limba maternă. Este vorba de decizia pronunțată în Cauza  ÁDÁM și alții împotriva României, fiind disponibilă, la acest moment, doar în limba engleză.

Reclamanții sunt etnici maghiari care și-au întemeiat plângerea pe dispozițiile articolului 1 al Protocolului 12 la Convenție. Ei au susținut că li s-a aplicat un tratament discriminatoriu, în sensul că au fost obligați să susțină două examene suplimentare în aceeași perioadă de timp de care au beneficiat toți liceenii care au susținut examenul de Bacalaureat.

 

 

      Potrivit dispozițiilor legale invocate, exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie. De asemenea, nimeni nu poate fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menţionate anterior.

      Reclamanții au argumentat că elevii maghiari dispun de o perioadă mai scurtă de timp pentru a-și pregăti examenele față de elevii români și, bineînțeles, de o perioadă mai scurtă de odihnă între examene, ceea ce le reduce șansele de a promova Bacalaureatul.

      Pe aceste considerente, reclamanții au subliniat faptul că ar fi fost discriminați din cauza modului și a calendarului potrivit căruia este organizat examenul, ținând cont că în aceeași perioadă de timp, ei trebuie să susțină două examene suplimentare față de etnicii români.

      Mai mult, ei au susținut că examenele de limba și literatura română au fost foarte dificile pentru ei și că toți liceenii ar trebui să susțină examenele de limba și literatură în limba maternă, iar în opinia lor, testarea nivelului de cunoștințe la aceste materii în aceeași manieră cu nativii de limba română ar fi constituit un caz clar de discriminare.

      Judecătorii CEDO au decis, însă, cu cinci voturi pentru și două împotrivă, că nu există o încălcare a Articolului 1 al Protocolului nr. 12 al Convenției. Pentru a decide astfel, aceștia au reținut că examenele suplimentare pe care trebuie să le susţină elevii de etnie maghiară sunt organizate în bazare unei legi care are în vedere protejarea minorităţilor naţionale, obligând statul român să ia măsurile necesare pentru ca aceştia să poată studia limba şi literatură maghiară dacă îşi doresc asta.

      Cu alte cuvinte, statul român le oferă o astfel de oportunitate, iar decizia conştientă şi voluntară de a studia în altă limbă, atrage după sine consecința susținerii celor două probe în plus față de cei care studiează în limba română.

      De asemenea, judecătorii au considerat că responsabilitatea de a decide  natura subiectelor date la Bacalaureat, precum și a calendarului în care sunt organizate examenele revine, în totalitate, autorităților naționale.

      Pe cale de consecinţă, CEDO a decis respingerea plângerii făcute de către elevii maghiari, întrucât nu s-a putut reține o încălcare a dispozițiilor legale invocate.

8