A fost votată Legea pentru confiscarea extinsă a averilor


Camera Deputaților a votat, în data de 13 octombrie 2020, în  calitate de for decizional,  proiectul de lege privind confiscarea extinsă a bunurilor obținute prin infracțiuni. Acesta prevede că se dispune confiscarea extinsă asupra bunurilor dobândite de o persoană condamnată într-o perioadă de cinci ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal, în scopul transpunerii în legislaţia naţională a unor prevederi europene.

 

     Mai exact, este vorba despre transpunerea în legislaţia naţională a art. 4 alin. (2), art. 5 – 7, art. 8 alin. (1) şi (6), art. 9 şi art. 11 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014, precum şi a art. 8 alin. (4) din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 65 din 11 martie 2016.

     În actuala reglementare, confiscarea extinsă se poate face doar pentru anumite infracțiuni, precum: infracţiunile privind traficul de droguri şi de precursori, infracţiunile privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiunile privind frontiera de stat a României,  infracţiunea de spălare a banilor, infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei, infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului, constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni contra patrimoniului, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi,  infracţiuni privind jocurile de noroc, infracţiuni de corupţie, infracţiuni de evaziune fiscală etc.

     Lista completă a acestor infracțiuni se regăsește  în articolul 112^1 din Codul penal. În forma votată pentru promulgare, instanțele pot stabili confiscarea extinsă pentru orice fel de infracțiune cu pedeapsă mai mare de 4 ani.

     O altă modificare deosebit de importantă este faptul că se elimină condiția existentă în legislația actuală cu privire la proveniența bunurilor care intră în categoria de avere nejustificată. Până acum se cerea ca bunurile care intră în zona de confiscare extinsă să fie obținute prin activități similare cu cele pentru care a fost dispusă condamnarea. Eliminarea listei simplifică mult modul în care se stabilește proveniența bunurilor.

     De asemenea, a fost reformulată condiția necesară pentru dispunerea confiscării extinse, iar instanța trebuie să își formeze convingerea că bunurile provin din activități infracționale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.

 

     Printr-o completare adusă art. 249 din Codul de procedură penală, proiectul de lege votat introduce și obligativitatea dispunerii măsurilor asiguratorii cu privire la averea nejustificată a unui inculpat. Așadar, în cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie. De asemenea, organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea ori cu privire la schimbarea încadrării juridice.

     La aproape trei ani de zile de la înregistrarea proiectului de lege, acesta are în sfârșit o formă pentru promulgare, care poate fi accesată AICI.