Istoria evreilor – disciplină școlară începând cu 2023!


View access
Public
Alias
istoria-evreilor-disciplina-scolara-incepand-cu-2023
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
941
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-14 06:32:19
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației e emis Ordinul nr. 5.344 din 9 august 2023 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina de studiu obligatorie Istoria evreilor. Holocaustul, clasa a XI-a/a XII-a, învăţământ liceal şi profesional. Actul legislativ se regăsește în Monitorul Oficial nr. 734 din 9 august 2023.

     Holocaustul este parte componentă a trunchiului comun din curriculumul liceal şi profesional, ca urmare a aplicării Legii nr. 276/2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului. Noua disciplină şcolară are un rol important în formarea tinerilor ca cetăţeni europeni responsabili, oferind un cadru educaţional prin care elevii să cunoască şi să înţeleagă ceea ce s-a întâmplat în trecut. Programa a fost elaborată pentru 1 oră/săptămână, pe durata unui an şcolar, fiind aplicată la:

  • clasa XI-a, cursuri de zi, învăţământ liceal şi profesional şi învăţământ liceal seral, filieră tehnologică;
  • clasa a XII-a, învăţământ profesional special, învăţământ special ciclul superior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământ liceal seral, filieră teoretică.

     Contribuţia acestei noi discipline la profilul absolventului de liceu este de a-l face:

  • autonom în cunoaştere, creativ şi deschis spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru a fi capabil să facă faţă provocărilor societăţii globale în continuă schimbare, economiei cunoaşterii şi dezvoltării durabile;
  • încrezător în propriile forţe, capabil să comunice şi să coopereze cu ceilalţi, dovedind respect şi empatie pentru alteritate;
  • responsabil, asumându-şi conştient valori naţionale şi globale;
  • informat, activ şi proactiv, contribuind în mod eficient la asimilarea şi consolidarea sistemului de valori promovat de societate.

     Holocaustul în planul-cadru de învăţământ are drept scop dobândirea de competenţe şi perspective noi despre istoria, cultura şi tradiţiile evreilor din România. Cultivarea memoriei şi învăţarea toleranţei ca exerciţiu de sinceritate sunt forme de asumare a propriei identităţi, iar educaţia şi înţelegerea sunt cele mai bune modalităţi pentru a susţine democraţia şi libertatea, pentru a contracara intoleranţa şi extremismul.

     Această programă contribuie la stimularea gândirii critice şi încurajează stabilirea unor conexiuni cu alte evenimente tragice, cum ar fi genocidul împotriva comunităţilor roma şi sinti, săvârşite tot de nazişti şi colaboratorii lor. Programa îşi propune să evidenţieze consecinţele acţiunilor istorice bazate pe prejudecăţi, stereotipii, manifestări ale xenofobiei şi ale rasismului, care persistă în perioada contemporană, subliniind şi faptul că genocidul este un proces care, deşi a fost identificat şi contestat, în egală măsură, nu a condus, în mod evident, la oprirea acestuia.

     Textul, pe larg, al Ordinului nr. 5.344/2023 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina de studiu obligatorie Istoria evreilor. Holocaustul, clasa a XI-a/a XII-a, învăţământ liceal şi profesional - AICI