Programul pentru școlile din România în perioada 2023-2029 a fost aprobat!


View access
Public
Alias
programul-pentru-scolile-din-romania-in-perioada-2023-2029-a-fost-aprobat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
939
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-14 06:32:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 652 din 3 august 2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024, act publicat în Monitorul Oficial nr. 728 din 8 august 2023.

     Potrivit art. 2 din hotărâre, Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

  1. acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum şi pentru preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special, de fructe şi legume proaspete, de lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice per preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz;
  2. finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.

     Limita valorică zilnică per preşcolar/elev este după cum urmează:

  1. 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;
  2. 1,11 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;
  3. 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie.

     Produsele care se pot distribui preşcolarilor şi elevilor şi gramajele porţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi trebuie să respecte cerinţele prevăzute în anexa respectivă. Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 3 porţii de lapte, 2 porţii de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii.

     Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în anii şcolari din perioada Programului pentru şcoli al României se implementează la nivelul fiecărui an şcolar şi sunt următoarele:

  1. organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau la alte evenimente şi/sau activităţi similare;
  2. organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) din hotărâre şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
  3. organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate;
  4. utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preşcolarilor şi elevilor informaţii adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanţuri de aprovizionare şi produse locale, producţia ecologică, producţia sustenabilă şi combaterea risipei alimentare.

     Legiutorul menționează clar, prin textul art. 6 din același act normativ, că, la cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 5 alin. (3) vor beneficia de produse adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre.

 

Pentru a consulta restul dispozițiilor ce dispun asupra procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor în cadrul Programului pentru școli al României – click AICI