Stimulente financiare pentru elevii de 10!


View access
Public
Alias
stimulente-financiare-pentru-elevii-de-10
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
746
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-31 15:21:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

      Guvernul României a emis Hotărârea nr. 1.282 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, act legislativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1022 din 20 octombrie 2022.

     Astfel, potrivit articolului 1 din hotărâre, se aprobă acordarea de stimulente financiare după cum urmează:

  • în valoare de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională, sesiunea 2022;
  • în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022.

     Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 din Hotărârea nr. 1.282/2022 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2022 Ministerului Educaţiei, titlul 57 „Asistenţă socială“, cap. 65.01 „Învăţământ“.

Detalii despre modalitatea de acordare a stimulentelor financiare, ce vor  fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern!