Gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare


View access
Public
Alias
gestionarea-deseurilor-si-a-taxelor-de-salubrizare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
732
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-17 04:39:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 984 din 11 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare.

Reamintim că, potrivit Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:

 • colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;
 • operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;
 • transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;
 • sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
 • tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
 • tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
 • tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deșeuri;
 • tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;
 • eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase;
 • măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;
 • curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
 • dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale.

   Potrivit normelor aprobate, autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive să aprobe tarifele pentru serviciile conexe serviciului de salubrizare cu grad redus de repetabilitate și care se desfășoară ocazional, respectiv:

 • tariful pentru gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, la solicitarea utilizatorilor casnici, pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator. Factura se emite către utilizatorii serviciului;
 • tariful pentru gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltelele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor, pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator. Factura se emite către utilizatorii serviciului;
 • tariful pentru gestionarea deșeurilor provenite de la evenimentele publice, la solicitarea organizatorilor, pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator. Factura se emite către organizatorul evenimentului public;
 • tariful pentru gestionarea deșeurilor municipale abandonate, pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator, prin raportare la datele istorice privind cantitățile de deșeuri abandonate. Factura se emite către autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 • tariful pentru gestionarea deșeurilor abandonate provenite de la lucrări de construcții, pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator, prin raportare la datele istorice privind cantitățile de deșeuri abandonate. Factura se emite către autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

   Consiliile locale au competențe exclusive să calculeze și să aprobe taxa de salubrizare.

   Utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici plătesc o singură taxă, respectiv taxa de salubrizare, care reprezintă suma taxelor distincte pentru gestionarea fracțiilor de deșeuri municipale colectate separat.

   În vederea acoperirii costurilor de administrare a taxei de salubrizare, autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale poate aproba un nivel mai mare al taxei de salubrizare cu până la 5%.

   Taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Normele metodologice din 30 septembrie 2022!