Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în România


View access
Public
Alias
criteriile-generale-pentru-stabilirea-nivelului-de-trai-rezonabil-in-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
728
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-10 13:27:05
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Decizia nr. 10 din 15 septembrie 2022 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, emisă de Comisia de Insolvență la Nivel Central, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 973 din 6 octombrie 2022.

     Pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coşului minim lunar de consum actualizată de către Comisia de Insolvenţă la Nivel Central cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică prin raportare la valoarea indicelui preţurilor de consum pentru luna iunie 2022 faţă de aceeaşi lună a anului 2019. Elementele constitutive ale coşului minim lunar de consum, precum şi valorile asociate acestora sunt prezentate în anexa nr. 1 la criteriile generale.

    Conform articolului 2 din criteriile generale, valoarea coşului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine şi familia sa. Valoarea coşului minim lunar de consum se stabileşte diferenţiat pentru procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedura simplificată de insolvenţă şi procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active. Valoarea coşului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectării drepturilor, libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane ale debitorului şi ale persoanelor cărora acesta le asigură ori le datorează, în condiţiile legii, întreţinere în mod curent.

     În oricare dintre procedurile de insolvenţă utilizate, cuantumul cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil poate fi echivalent valorii coşului minim lunar de consum sau poate depăşi această valoare în funcţie de necesităţile particulare ale fiecărui debitor şi membrilor familiei sale ce nu pot fi acoperite de această sumă şi a căror satisfacere este imperios necesară pentru a asigura respectarea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane ale acestora.

     Evaluarea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru membrii familiei debitorului aflat în procedura de insolvenţă se va realiza conform prezentelor criterii generale atunci când valorificarea bunurilor şi veniturilor debitorului şi codebitorului, dacă este cazul, afectează nivelul de trai al acestora astfel încât le-ar fi încălcate drepturile, libertăţile fundamentale şi demnitatea umană.

     Valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiată pentru debitorul care trăieşte în mediul urban şi membrii familiei sale în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este:

  1. 999 lei pentru fiecare adult;
  2. 735 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;
  3. 525 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

     Totodată, valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiată pentru debitorul care trăieşte în mediul rural şi membrii familiei sale în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este:

  1. 807 lei pentru fiecare adult;
  2. 593 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;
  3. 425 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

     În vederea estimării valorii totale a coşului minim lunar de consum pentru debitor şi familia sa se vor analiza structura şi componenţa acesteia conform art. 5 din criterii şi se vor utiliza corespunzător pentru fiecare membru al familiei valorile menţionate mai sus.

     În situaţia în care debitorul aflat în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă nu are familie, acesta va beneficia de valoarea coşului minim lunar de consum corespunzătoare fiecărui adult în funcţie de mediul urban sau rural în care trăieşte.

Restul dispozițiilor ce vizează particularităţile de ordin financiar ale situaţiei debitorului şi familiei sale în funcţie de mediul urban sau rural şi locul unde trăiesc, de care se ține cont în stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil - AICI