Compensarea prețurilor la carburanți, prelungită până la 31 decembrie 2022!


View access
Public
Alias
compensarea-preturilor-la-carburanti-prelungita-pana-la-31-decembrie-2022
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
723
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-03 04:04:11
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința din data de 29 august 2022, Guvernul a adoptat o serie de măsuri printre care și prelungirea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină.

Actul normativ prin care s-a luat această decizie este Ordonanța de urgență nr. 131 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ a fost deja publicat în Monitorul Oficial nr. 956 din 30 septembrie 2022.

În preambulul actului normativ adoptat se reține situația comercianților de produse energetice și asociațiile de profil care au sesizat autoritățile publice implicate cu privire la anumite circumstanțe care pot conduce la neacordarea subvenției către toate categoriile de clienți finali, persoane juridice, care au posibilitatea de a achiziționa carburanții atât de la producători, cât și de la operatori economici autorizați pentru distribuția și comercializarea în sistem angro.

   Mai mult se precizează că, pentru a contracara efectul creșterii prețului la benzină și motorină asupra nivelului de trai al populației, precum și asupra activității operatorilor economici, care au de suferit din cauza costurilor crescute, și, implicit, a majorării prețurilor pentru alte produse și servicii, prin susținerea în continuare a acordării unei reduceri de preț pentru carburanți, respective, în vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultății privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorate, era necesară adoptarea acestei ordonanțe de urgență.

   Astfel, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali – persoane fizice și juridice, precum și către operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu sau pentru revânzare, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate.

   Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.

   Pe perioada de aplicare operatorii economici care comercializează benzină și motorină prin intermediul stațiilor de distribuție carburanți vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.

   În cazul acordării reducerii de preț, aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.

   O altă noutate prevăzută în OUG, este faptul că reducerea de preț se acordă și în cazul bonurilor de valoare pentru carburanți auto. Aceasta va fi acordată prin va fi acordată prin livrarea unei cantități suplimentare de carburant corespunzătoare contravalorii reducerii de preț aplicabile livrărilor respective, iar reducerea de preț se va evidenția distinct pe bonul nefiscal.

   Nu în ultimul rând, subliniem faptul că prelungirea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină este prevăzută pentru perioada 1 octombrie 2022 - 31 decembrie 2022.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a OUG nr. 106 din 30 iunie 2022!