A intrat în vigoare noua lege a Registrului Comerțului!


View access
Public
Alias
a-intrat-in-vigoare-noua-lege-a-registrului-comertului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
718
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-26 06:24:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Astăzi, 26 noiembrie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. Publicat în Monitorul Oficial încă din data de din 26 iulie 2022, noul act normativ vine cu simplificări și digitalizări menite să eficientizeze procedurile de înregistrare a societăților și să le facă mai rapide.

Una dintre principalele modificări se referă la faptul că înmatricularea societăților va fi posibilă și prin proceduri exclusiv electronice. Dacă până acum, documentația de înființare se putea depune online, certificatul de înregistrare însă se emitea numai în format tipărit. Noua procedură va permite emiterea certificatului de înregistrare direct în format electronic, astfel că aceasta se va putea derula numai online.

De asemenea, actul constitutiv al societății se va putea întocmi și electronic prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, care va fi disponibil pe site-ul ONRC. Actul constitutiv formular-tip se va semna de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată.

Mai mult, cererile de înregistrare a societăților și înscrisurile depuse în susținerea lor, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.

   O altă simplificare adusă procedurii de înființare a societăților conform noii reglementări se referă la eliminarea cerinței de efectuare a vărsământului integral privind aportul la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii. Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 va permite o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operațiuni în numele societății, iar diferența pentru aportul în numerar în 12 luni de la data înmatriculării, cu excepția diferenței pentru aportul în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării).

   De asemenea, au mai fost eliminate și declarațiile pe propria răspundere în calitate de asociați/acționari (ele vor incluse într-o formă simplificată direct în actul constitutiv), precum și specimenele de semnătură pentru reprezentanții legali. Administratorii vor continua să dea declarații separate.

   Dovada rezervării denumirii va fi valabilă timp de o lună (nu timp de 3 luni, așa cum era până acum), noua lege stabilind că acordul necesar până acum al Secretariatului General al Guvernului și al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumirea entităților să fie eliminat, verificarea urmând să fie făcută intern de către ONRC.

   Tot cu titlu de noutate, apar registratorii specializați în cadrul ONRC. Accesul în profesie se va face pe bază de examen sau concurs, iar numirea și eliberarea din funcție vor fi făcute de directorul general al ONRC. Registratorul va răspunde disciplinar, civil și penal pentru faptele sale.

   Așadar, înregistrarea în Registrul Comerțului se va face în baza controlului de legalitate făcut de un registrator (cererile vor fi soluționate în următoarea zi lucrătoare de după data depunerii).

   Actul normativ prevede că poate fi numită registrator, prin decizie a directorului general al ONRC, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședința în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • este licențiat în drept și are cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică;
  • nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;
  • nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
  • este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;
  • a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei funcții.

   Mai mult, se prevede că funcția de registrator este funcție de specialitate juridică, durata exercitării acesteia constituind vechime în specialitate juridică.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 265 din 22 iulie 2022!