Sume alocate pentru cercetarea ştiinţifică din universităţi în 2022!


View access
Public
Alias
sume-alocate-pentru-cercetarea-stiintifica-din-universitati
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
579
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-28 12:54:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației emite Ordinul nr. 3.126 din 1 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022. Actul este publicat ulterior, în Monitorul Oficial nr. 179 din 23 februarie 2022.

     Ministerul Educaţiei (ME) constituie un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice din instituţiile de învăţământ superior de stat pentru atingerea următoarelor obiective:

  1. creşterea calităţii resursei umane specializate în cercetarea ştiinţifică din universităţi, inclusiv implicarea studenţilor în cercetare;
  2. dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi finanţarea activităţii de cercetare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat;
  3. creşterea performanţei şi vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional.

     Pentru anul 2022, din fondul bugetar pentru finanţarea învăţământului superior se constituie un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice din instituţiile de învăţământ superior de stat, în sumă de 100.000.000 de lei. Toate instituţiile de învăţământ superior de stat, finanţate din bugetul Ministerului Educaţiei, sunt eligibile pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi.

     Fondurile alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi sunt considerate venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională, pentru toţi membrii comunităţii universitare, în vederea realizării obiectivelor cercetării ştiinţifice. Sumele stabilite pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi, provenite de la bugetul Ministerului Educaţiei, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior.

     Categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea ştiinţifică din universităţi sunt:

  • cheltuieli de personal: salarii pentru personalul implicat în activitatea de cercetare, sporuri, contribuţia de asigurări sociale, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale;
  • cheltuieli materiale: cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor ştiinţifice, cheltuieli pentru participarea la manifestări ştiinţifice, cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, obiecte de inventar, reparaţii, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii, alte cheltuieli materiale conform legii;
  • cheltuieli de capital, conform legislaţiei în vigoare.

     Dispoziții din sfera procedurii de repartizare pe universități a a fondului pentru finanţarea cercetării ştiinţifice - AICI