Sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase!


View access
Public
Alias
sprijin-de-urgenta-pentru-sectorul-cerealelor-si-cel-al-semintelor-oleaginoase
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
953
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-09-18 06:22:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința Executivului de săptămâna trecută, s-a aprobat și Hotărârea nr. 845 din 14 septembrie 2023 privind acordarea unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase.

Actul normativ a fost publicat vineri, în Monitorul Oficial nr. 835 din 15 septembrie 2023.

Prin acesta se instituie măsura de sprijin de urgență, pe baza unei scheme de susținere financiară, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea unui sprijin excepțional sub formă de grant producătorilor agricoli afectați de creșterea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina.

Concret, prin acest act normativ, o parte dintre fermierii români din sectorul vegetal beneficiază de un sprijin total din partea Guvernului de 3,63 de lei/litrul de motorină folosit în lucrările agricole efectuate în anul 2022.

Valoarea sprijinului unitar excepțional sub formă de grant este de 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină corespunzătoare culturilor de porumb, orz, rapiță, floarea-soarelui.

Beneficiarii sprijinului de urgență sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o  cerere unică de plată în anul 2022, pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha în cadrul ajutorului național tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile de porumb, orz, rapiță, floarea-soarelui și care au depus în anul 2023 cerere de plată pentru intervențiile din sectorul vegetal, până la termenul limită de depunere.

   De prevederile acestei hotărâri pot beneficia și producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS „caz închis“ ca urmare a imposibilității APIA de a efectua plata ca urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea unică 2022, cu condiția depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ după data intrării în vigoare a hotărârii.

   Dacă producătorul agricol care a depus cerere unică de plată în anul 2022 a fost preluat prin transfer, sprijinul de urgență acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri poate fi solicitat de entitatea care a preluat exploatația.

   Producătorii agricoli declarați neeligibili pentru plata unică pe suprafață și ajutor național tranzitoriu 1 aferente campaniei 2022 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prevederile hotărârii.

   Cu privire la regulile procedurale, actul normativ prevede că beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate depun la centrele județene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București, unde au depus cererile unice de plată pe suprafață pentru anul 2022, o cerere de acordare a sprijinului de urgență, însoțită de copia documentului de coordonate bancare, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.

   Copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii de plată unică pe suprafață aferentă anului 2022, în cazul în care nu sunt modificări, rămân valabile și pentru acordarea sprijinului de urgență prevăzut de noua hotărâre.

   Cererea de acordare a sprijinului de urgență și documentele prevăzute mai sus se depun în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noii hotărâri. Documentele depuse în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

   APIA pune la dispoziția solicitanților cereri pretipărite, cu suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente fiecărei culturi cuprinse în anexa nr. 1 pentru anul 2022; suprafețele totale se exprimă în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.

   După primirea cererilor de acordare a sprijinului de urgență, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, personalul desemnat pentru primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul București efectuează un prim control vizual al datelor înscrise în cerere, o înregistrează în registrul electronic pentru alocarea numărului și datei de depunere, înscrie suma solicitată și întocmește un proces-verbal de control vizual.

   Resursele financiare totale pentru această schemă de sprijin sunt de 304.916.642,16 lei din care 147.118.905 lei FEGA și 157.797.737,16 lei de la bugetul de stat.

   Autoritatea responsabilă cu implementarea sprijinului de urgență este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, atât prin aparatul central, cât și prin structurile sale teritoriale. Plata acestui sprijin urmează a se face până la data de 31 decembrie 2023.

   Reamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale derulează în continuare Programul de rambursare a accizei la motorina folosită în agricultură, prin care fermierii au primit deja, pentru anul 2022, 1.63 lei/litrul de motorină utilizată în agricultură. Sprijinul de urgență prevăzut în noul act normativ este suplimentar ajutorului de stat amintit.

 

Hotărârea nr. 845 din 14 septembrie 2023 se poate accesa AICI!