Asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților


View access
Public
Alias
asigurarea-asistentei-medicale-a-anteprescolarilor-prescolarilor-elevilor-si-studentilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
937
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-07 07:52:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul sănătății și ministrul educației au emis Ordinul nr. 2.508/4.493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Actul normativ a fost publicat marți, în Monitorul Oficial nr. 703 și 703 bis din 1 august 2023.

Noul cadru legal cuprinde și norme pentru antepreșcolari, adică pentru cei care frecventează creșa după ce majoritatea creșelor au trecut în subordinea Ministerului Educației.

Asistența medicală și asistența medicală stomatologică destinată antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în cabinetele medicale și în cabinetele medicale stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.

În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și cabinete medicale stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar, asistența medicală se realizează prin medicii de medicină de familie/generală și medicii stomatologi din localitățile respective sau din localități apropiate.

Categoriile de personal implicate în asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților sunt următoarele:

 • personalul medical din unitatea de învățământ preuniversitar sau instituția de învățământ superior;
 • asistentul social responsabil de unitatea de învățământ;
 • personalul cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și al municipiului București;
 • personalul din administrația publică locală cu competențe partajate în învățământul preuniversitar și universitar, de stat;
 • directorul unității de învățământ preuniversitar/conducerea instituției de învățământ superior;
 • personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;
 • personalul din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.

   Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate sunt următoarele:

 1. examinările medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate efectuate anual antepreșcolarilor și preșcolarilor din colectivități;
 2. examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual elevilor;
 3. examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate efectuate elevilor din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al școlilor profesionale și studenților din anul II de facultate.

   Examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:

 • efectuarea anamnezei;
 • efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme;
 • efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);

   Datele obținute în urma examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate se înregistrează în fișa medicală a copilului/elevului/studentului.

   În serviciile de promovare a unui stil de viață sănătos se introduce cu titlu de noutate prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive).

   Așadar, medicul, în colaborare cu directorul unității de învățământ, inițiază, coordonează și efectuează activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:

 • nutriție sănătoasă și prevenirea obezității sau altor boli legate de alimentație;
 • activitate fizică;
 • prevenirea fumatului, a consumului de alcool și de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive);
 • educația pentru viața de familie, inclusiv profilaxia infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS);
 • acordarea primului ajutor;
 • pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;
 • instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
 • orice alte teme privind stilul de viață sănătos;
 • prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare;
 • educație pentru sănătate emoțională.

   Referitor la atribuțiile dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar și preșcolar/educatorului-puericultor, actul normativ prevede că în situația imunizărilor în condiții epidemiologice speciale, cadrul didactic:

 • Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor;
 • Informează copiii și părinții despre importanța și beneficiile imunizării.
 • Asigură interfața cu părinții, astfel încât aceștia să faciliteze, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

   În ceea ce privește educația pentru sănătate, dirigintele/profesorul pentru învățământ primar și preșcolar/educatorul-puericultor:

 • Inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
  • nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
  • activitate fizică;
  • prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive);
  • viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală;
  • prevenirea accidentelor rutiere;
  • pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre;
  • instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii pricepuți";
  • orice alte teme privind stilul de viață sănătos;
  • prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.
 • Inițiază lecțiile de educație pentru sănătate antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
 • Organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos.
 • Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor.
 • Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general și pe cele de bază sanogene în rândul antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).
 • Controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința familiei/reprezentanților legali rezultatele.

 

Ordinul nr. 2.508/4.493/2023 poate fi accesat AICI!