Autorizarea unităților emitente pentru măsuri de susținere a activității didactice și vouchere destinate victimelor infracțiunii


View access
Public
Alias
autorizarea-unitatilor-emitente-pentru-masuri-de-sustinere-a-activitatii-didactice-si-vouchere-destinate-victimelor-infractiunii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
936
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-07 07:49:27
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, în Monitorul Oficial nr. 712 din 3 august 2023, a fost publicat Ordinul nr. 2.256 din 27 iulie 2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete.

Reamintim că victimele anumitor infracțiuni vor putea primi, sub forma de voucher, un avans din compensația financiara pentru acoperirea imediata a nevoilor de moment, printre care si pentru asigurarea hranei, transportului sau medicamentelor.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 211/2004, compensația financiara se acorda, la cerere, următoarelor categorii de victime:

 • persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativa la infracțiunile de omor și omor calificat, o infracțiune de vătămare corporala, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporala a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, o infracțiune de trafic de persoane si trafic de minori, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 • soțul, copiii si persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute mai sus.

Compensația financiară se acordă victimelor prevăzute anterior dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este:

 • cetățean român;
 • cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România;
 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii; sau
 • cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

    Ordinul nr. 2.256 din 27 iulie 2023 introduce, printre altele, următoarele:

 • Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii.
 • Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii;
 • Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic;
 • Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.

   Potrivit noului act normativ, dacă un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță și, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii.

   În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, și, respectiv, de tichete culturale, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.

   De asemenea, se precizează că anterior începerii activității, operatorul economic are obligația de a notifica Ministerul Finanțelor cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii și, respectiv, ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.

   Unitățile emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a obține autorizația de funcționare:

 • unitățile trebuie să funcționeze legal în România și să aibă în actul de înființare operațiuni privind emiterea și gestionarea de vouchere destinate victimelor infracțiunii;
 • capitalul social sau de dotare al unităților trebuie să fie echivalentul în lei a cel puțin 500.000 de euro;
 • unitățile nu pot deține obligații de plată restante către organul fiscal central sau bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale;
 • administratorul/directorul economic și/sau financiar al unităților nu trebuie să fie condamnat pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal și nici să înregistreze fapte în cazierul fiscal;
 • unitățile trebuie să dispună de măsuri de securitate adecvate pentru a garanta buna funcționare a sistemului de vouchere destinate victimelor infracțiunii.

   Autorizația de funcționare se acordă pe o perioadă de 2 ani, iar unitățile care doresc să își extindă activitatea sau să schimbe sediul social trebuie să solicite o nouă autorizație de funcționare.

 

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Ordinului nr. 2.007 din 27 iunie 2008!