Noi reguli pentru Programul Rabla Local


View access
Public
Alias
noi-reguli-pentru-programul-rabla-local
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
857
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-10 08:28:16
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

După modificarea regulilor privind programele Rabla Clasic și Rabla Plus (despre care am scris AICI) a venit rândul și programului Rabla Local. Printr-un ordin oficializat săptămâna trecută, s-au modificat regulile Programului privind casarea autovehiculelor uzate, cunoscut sub denumirea de Rabla Local.

Ordinul nr. 864 din 30 martie 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate a fost publicat marți, în Monitorul Oficial nr. 279 din 4 aprilie 2023.

Printr-un comunicat din 6 aprilie, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat deschiderea sesiunii de finanțare a Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate pentru solicitanții unități administrativ-teritoriale, începând cu data de 21 aprilie 2023.

Obiectul programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației, în schimbul predării acestuia spre casare.

Potrivit legislației, este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

 • este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
 • deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT delegat, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 • nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

   Menționăm că, înainte, restricția viza mașinile cu normă de poluare de până la Euro 4.

   Subliniem faptul că este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 • are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 • conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

   De asemenea, au fost modificate pragurile de finanțare, în cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant putându-i-se vira sume reprezentând stimulent pentru casare pentru cel mult:

 • 50 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație sub 5.000 de locuitori;
 • 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.001 și 10.000 de locuitori;
 • 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 10.001 și 50.000 de locuitori;
 • 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 50.001 și 200.000 de locuitori;
 • 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație ≥ 200.001 locuitori.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Ghidului!