Statutul lucrătorului cultural profesionist a fost oficializat!


View access
Public
Alias
statutul-lucratorului-cultural-profesionist-a-fost-oficializat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
856
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-10 05:36:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de Guvern de săptămâna trecută, Executivul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 21 din 5 aprilie 2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 297 din 7 aprilie 2023.

Statutul de lucrător cultural profesionist oferă protecție socială și fiscală angajaților din industriile culturale și creative. Prin actul normativ adoptat, se reglementează regimul juridic și fiscal aplicabil lucrătorilor culturali profesioniști, măsurile de susținere și dezvoltare a carierei lor profesionale și formele de organizare colectivă a acestora.

Lucrătorul cultural profesionist este definit ca fiind autorul sau artistul interpret și executant, și/sau persoana fizică ce desfășoară o activitate culturală de suport sau auxiliară, care s-au înregistrat, ca atare, în scop fiscal, pentru o durată de trei ani.

Lista domeniilor de activitate culturală și a activităților auxiliare și de suport cuprinde:

 • 5811 Activități de editare a cărților
 • 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv arhive de film) și de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare etc.) sau reclame de televiziune
 • 5912 Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914 Proiecția de filme cinematografice
 • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 7410 Activități de design specializat
 • 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) (cu excepția celor reglementate de Legea nr. 178/1997, cu modificările și completările ulterioare)
 • 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice (exclusiv pentru: activități ale consultanților, în alte domenii decât arhitectură, inginerie și management - cu incidență în domeniul cultural -, activități desfășurate de agenți și agenții, în numele unor indivizi, implicând de obicei obținerea de angajamente în filme, producții teatrale sau alte spectacole de divertisment sau atracții sportive și plasarea de cărți, piese de teatru, lucrări de artă, fotografii etc. la edituri, producători, agențiile de casting și de reprezentare artistică, agenți literari)
 • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 • 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte domenii)
 • 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 Activități-suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 • 9003 Activități de creație
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102 Activități ale muzeelor
 • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

   De asemenea sunt cuprinse și activitățile de management cultural și management de proiect cultural, educație prin cultură, educație cinematografică, diseminare culturală, curatoriat de film/arte vizuale/artele spectacolului, cascadorie, activități de producție de festival cultural, activități tehnice specifice pentru producția culturală offline și online.

   Lucrătorii culturali profesioniști contribuabili la sistemele publice de asigurări sociale de sănătate au, ca asigurați, următoarele drepturi:

 • concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
 • concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
 • concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

   Lucrătorii culturali profesioniști beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare;
 • nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;
 • se înregistrează, anterior datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința;
 • nu au încheiat niciun contract de cesiune a drepturilor patrimoniale sau de desfășurare a activității culturale, în calitate de lucrător cultural profesionist, în perioada de minimum 60 de zile anterioară înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

   Pentru a susține dezvoltarea carierei profesionale a lucrătorilor culturali profesioniști se instituie Programul național de mobilitate, care se finanțează de la bugetul de stat, prin Administrația Fondului Cultural Național ca autoritate finanțatoare, cu o sumă stabilită anual, până la data de 15 mai a fiecărui an, prin ordin al ministrului culturii.

 

Pentru mai multe detalii, accesați OUG nr. 21 din 5 aprilie 2023!