Prețul polițelor RCA a fost plafonat!


View access
Public
Alias
pretul-politelor-rca-a-fost-plafonat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
858
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-10 08:55:42
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Printr-o hotărâre adoptată săptămâna trecută, Executivul României a stabilit plafonarea prețului polițelor de asigurare obligatorie.

Hotărârea nr. 298 din 5 aprilie 2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi de tramvaie a fost deja publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 6 aprilie 2023.

Legat de intrarea în vigoare, subliniem însă că, potrivit actului normativ adoptat, hotărârea intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, astfel încât, Hotărârea nr. 298 din 5 aprilie 2023 se aplică începând de marți, 11 aprilie 2023.

Actul normativ prevede stabilirea, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurători pentru contractele RCA la nivelul propriilor tarife de primă care au fost calculate și practicate de aceștia la data de 28 februarie 2023, precum și limitarea comisioanelor de distribuție la maximum 8% din prima netă.

Tarifele de primă maxime și procedura de acordare a despăgubirilor se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a noului act normativ adoptat.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa bonus/malus B0. În funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta; influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat.

   Pe perioada aplicării prevederilor actului normativ, pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent car ce oferă servicii de închiriere autoturisme fără conducător auto.

   Despăgubirile menționate se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

   Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asiguratorul RCA. Prin excepție, această perioadă poate fi prelungită numai cu aprobarea asiguratorului RCA în situații justificate.

   De asemenea, se prevede că în cazul vehiculelor care nu se mai repară şi se încadrează în situația de daună totală economică, despăgubirile prevăzute mai sus acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire; în acest caz, valoarea despăgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

   Potrivit hotărârii, depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite de prezentul act normativ și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut de către asiguratorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

   Prin aplicarea acestei măsuri, se elimină potențialul impact negativ al creșterii prețurilor, inclusiv ca urmare a inflației.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 298 din 5 aprilie 2023!