Obținerea licențelor industriale - simplificată!


View access
Public
Alias
obtinerea-licentelor-industriale-simplificata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
739
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-24 06:19:27
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul României a aprobat în ședința de săptămâna trecută, o ordonanță de urgență pentru înființarea licenței industriale unice, proiect inițiat de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi Consiliul Concurenței. Prin aceasta se înființează o singură interfață (un punct de contact) între antreprenorii care vor să construiască o fabrică şi administrația publică.

Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 140 din 19 octombrie 2022 privind licența industrială unică, publicată joi, în Monitorul Oficial nr. 1023 din 20 octombrie 2022.

Actul normativ stabilește cadrul juridic general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și, totodată, simplifică procedurile de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor, permiselor necesare în vederea desfășurării unei activități industriale.

În nota de fundamentare a proiectului se menționează că s-a urmărit simplificarea procedurilor de obținere a licențelor și a actelor administrative cu caracter similar în vederea desfășurării unei activități industriale aferente obiectului de activitate, astfel încât antreprenorii să beneficieze de următoarele:

 • obținerea licenței industriale unice prin depunerea cererii într-un singur punct de contact electronic;
 • posibilitatea utilizării simulatorului de licență pentru a cunoaște din timp termenele de obținere, procedurile și tarifele aferente;
 • comunicare facilă cu autoritățile implicate în procesul de acordare a licenței industriale unice.

   Licența industrială unică este cea care îi oferă solicitantului permisiunea de a desfășura una sau mai multe activități industriale.

   Activitățile industriale care se desfășoară pe bază de licențe sunt enumerate în anexa nr. 1 din OUG, alături de codurile CAEN aferente: cu titlu de exemplu menționăm activitățile din industria extractivă, din industria prelucrătoare (alimentară, fabricarea băuturilor, a produselor din tutun, a textilelor, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, a hârtiei, tipărirea, fabricarea produselor chimice, a produselor farmaceutice, din industria metalurgică, fabricarea de calculatoare și produse electronice, a echipamentelor electrice, fabricarea de mașini, utilaje, mobilă etc.), precum și din producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat etc.

   Prin acest demers legislativ se înființează Oficiul pentru Licență Industrială, având rolul de raționalizare, simplificare și digitalizare a procedurilor specifice în vederea obținerii licenței industriale unice. Printre atribuțiile acestui nou organ de specialitate al administrației publice centrale, menționăm constituirea și administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licențe industriale (PCUEL), care se va integra în sistemul e-guvernare gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

   Punctul de contact unic pentru licențe industriale se va interconecta cu sistemele informatice ale autorităților competente, precum și cu datele asociate acestor sisteme, într-un mod în care datele vor putea fi partajate între părțile interesate, indiferent de tehnologia folosită.

   Potrivit actului normativ, în funcție de riscul pe care îl presupune activitatea industrială există trei clase de licențe industriale unice, respectiv:

 • licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad ridicat de risc;
 • licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad mediu de risc;
 • licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad scăzut de risc.

   Prin intermediul PCUEL se asigură acces la următoarele informații de interes public:

 • procesul de acordare a licenței industriale unice;
 • formularele disponibile în format electronic;
 • datele de contact ale autorităților competente;
 • datele de contact ale Oficiului;
 • legislația autorităților competente aplicabilă emiterii actelor administrative, precum şi legislația aplicabilă procesului de acordare a licenței industriale unice;
 • instrucțiunile de utilizare a PCUEL;
 • informațiile cu privire la căile de atac disponibile în cazul unui litigiu.

   Autoritățile competente pot lua măsuri pentru ca informațiile prevăzute mai sus să fie disponibile şi în alte limbi străine.

   Specific acestui demers legislativ este și aplicarea principiului „o singură dată, prevăzut în art. 17. Conform acestuia, autoritățile competente solicită o singură dată solicitantului de licență industrială unică aceleași documente, date sau orice alte informații necesare în cadrul procesului de acordare a licenței.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordonanța de urgență nr. 140 din 19 octombrie 2022!