Se finanțează investițiile din zona montană!


View access
Public
Alias
se-finanteaza-investitiile-din-zona-montana
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
740
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-24 06:32:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Investițiile ce vizează zona montană vor putea primi finanțări de la stat în acest an, potrivit unor acte normative publicate marți, 18 octombrie 2022, în Monitorul Oficial.

Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control în cadrul următoarelor programe de investiții ce vizează:

 • înființarea stânelor montane
 • înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
 • înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.

Cele trei acte normative care stabilesc cadrul legal pentru investițiile din zona montană sunt:

 • Hotărârea nr. 1.238 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum şi a modalității de verificare şi control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1009 din 18 octombrie 2022;
 • Hotărârea nr. 1.239 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum şi a modalităților de verificare şi control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane, publicată în Monitorul Oficial nr. 1010 din 18 octombrie 2022 și
 • Hotărârea nr. 1.240 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum şi a modalităților de verificare şi control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană publicată în Monitorul Oficial nr. 1011 din 18 octombrie 2022.

   Cele trei programe de investiții se vor derula până la sfârșitul anului 2022, plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenția Națională a Zonei Montane, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 

 Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane

 

   Bugetul alocat pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei, echivalentul a 7.000 mii euro.

   Beneficiari ai Programului de investiții pot fi:

 1.  persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
 2.  grupuri de producători;
 3.  cooperative agricole;
 4.  persoane juridice;
 5.  persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.

   Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie crescători de animale;
 • să își desfășoare activitatea în zona montană;
 • să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de aprobarea Programului de investiții;
 • să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

   

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

 

   Bugetul alocat schemei este de 92.000.000 lei, echivalentul a 18.593 mii euro.

   Beneficiari ai Programelor de investiții pot fi:

 1. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
 2. grupuri de producători;
 3. cooperative agricole;
 4. persoane juridice;
 5. persoane juridice care desfășoară activități în agricultură şi/sau industrie alimentară.

   Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;
 • să își desfășoare activitatea în zona montană;
 • să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;
 • să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

 

   Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei, echivalentul a 18.795 mii euro.

   Beneficiari ai Programelor de investiții pot fi:

 1. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
 2. grupuri de producători;
 3. cooperative agricole;
 4. persoane juridice;
 5. persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

   Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să își desfășoare activitatea în zona montană;
 • să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;
 • să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.