Ajutor de stat pentru marii consumatori de energie


View access
Public
Alias
ajutor-de-stat-pentru-marii-consumatori-de-energie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
735
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-17 05:53:52
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de miercuri, Guvernul a adoptat, la propunerea ministerului Energiei, o ordonanța de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie.

Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 138 din 12 octombrie 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 992 din 13 octombrie 2022.

Noile măsuri adoptate prin actul normativ vizează instituirea, pentru perioada 2022-2030, a unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Potrivit ministerului Energiei, această OUG a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea noii scheme de ajutor de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive în valoare de 1,5 miliarde de euro, prin care se va acorda o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

   De aceste măsuri vor beneficia întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele şi subsectoarele eligibile cuprinse în anexa nr. 1, care sunt localizate în România;
  2. activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1;
  3. au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;
  4. nu înregistrează obligații bugetare restante la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
  5. nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  6. nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
  7. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;
  8. nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei;
  9. eventualele disponibilizări de personal nu depășesc 25% din numărul salariaților de la momentul depunerii cererii de finanțare, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat;
  10. își mențin activitatea pentru care au solicitat ajutor de stat, în Spațiul Economic European, pe o perioadă de cinci ani de la data acordării ajutorului de stat.

   Criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, cu excepția criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), care trebuie îndeplinite suplimentar, pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării ajutorului de stat.

   Autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Energiei.

 

Mai multe detalii în Ordonanța de urgență nr. 138 din 12 octombrie 2022!