Drepturile de transport ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională


View access
Public
Alias
drepturile-de-transport-ale-personalului-din-institutiile-de-aparare-ordine-publica-si-securitate-nationala
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
733
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-17 05:33:19
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 985 din 11 octombrie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 1.198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională

Această hotărâre creează cadrul legal pentru simplificarea acordării drepturilor de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.

De asemenea, reglementează în mod unitar drepturile de transport, pe teritoriul național, pentru personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, în conformitate cu prevederile art. 17 din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că până la oficializarea acestei hotărâri, cadrul normativ care reglementa drepturile de transport ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională era format din: Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naționale, nepublicată, Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, Hotărârea Guvernului nr. 742/1990 privind drepturile de transport ale personalului Serviciului Român de Informații, nepublicată și Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități

Prin noua hotărâre s-a realizat reglementarea drepturilor de transport pentru personalul militar printr-un singur act normativ.

   Mai mult, principala modificare se referă la personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință și constă în înlocuirea sistemului de decontare a cheltuielilor efectuate pentru deplasarea la și de la locul de muncă cu acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, diferențiată în funcție de distanța dintre locul de muncă și localitatea de domiciliu și sau de reședință.

   Pentru deplasarea în interes de serviciu, precum și în alte situații prevăzute în prezenta hotărâre, personalul are dreptul să călătorească cu:

 • mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau rutier;
 • mijloace de transport în comun - autobuze urbane, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou și mijloace specifice de transport pe cablu;
 • mijloace de transport în regim de taxi și mijloace de transport alternativ cu autoturism și conducător auto;
 • mijloace de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională;
 • autovehicule/ambarcațiuni deținute legal.

   Personalul are dreptul la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite prin normative proprii, la decontarea cheltuielilor de transport sau la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, în următoarele situații:

 1. la deplasarea dus-întors, în interes de serviciu, în alte localități decât cea în care își are locul de muncă;
 2. la deplasarea dus-întors în punctele de control pentru trecerea frontierei, aflate pe teritoriul țărilor vecine, în cadrul cărora își desfășoară activitatea, indiferent de distanță;
 3. la deplasarea dus-întors, la și de la locul de muncă până la domiciliu sau reședință, dacă este încadrat în unități, subunități, formațiuni și puncte de lucru izolate;
 4. la deplasarea dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă, în afara orelor de program, în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, în vederea executării serviciului de zi, de permanență, de pază sau de intervenție sau pentru a executa controale sau alte misiuni ori când este trimis în delegare sau detașare, în cazul când unitatea/subunitatea este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință, la o distanță de minimum 5 km, măsurată conform calculatorului de rute;
 5. la deplasarea zilnică sau săptămânală, dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă, când își desfășoară activitatea în unitățile și subunitățile ce execută serviciul de luptă, în cadrul obiectivelor și aeroporturilor situate în afara localităților sau în localități rurale;
 6. la deplasarea dus-întors în alte localități decât cea de domiciliu sau reședință, la spitale, sanatorii, centre de refacere a capacității de efort sau similare, în vederea internării, recuperării sau stabilirii situației medico-militare, pe baza documentelor legale de trimitere sau internare, precum și în cazuri de urgențe medico-chirurgicale;
 7. la deplasarea dus-întors în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecționare, specializare, convocări, stagii de practică și alte forme de pregătire, organizate de instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;
 8. la deplasarea zilnică de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință, căruia nu i se poate asigura locuință în localitatea în care este mutat;
 9. la deplasarea săptămânală de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință;
 10. la deplasarea bilunară de la domiciliu sau reședință la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință.

   Personalul militar și polițiștii au dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

   Elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ, elevii și studenții din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor au dreptul la documente militare de transport sau la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanță din cursul unui an de învățământ, dacă au domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care se află instituția de învățământ.

   În situația deplasării în interes de serviciu, personalului i se decontează drept cheltuieli de transport și:

 • cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun și cu mijloacele de transport în regim taxi și mijloace de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, la și de la aeroport, gară, autogară sau port;
 • cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută misiunea, delegarea sau detașarea, cu mijloacele de transport în comun și cu mijloacele de transport în regim taxi și mijloacele de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, dus-întors, pe distanța dintre aeroport, gară, autogară sau port și locul delegării sau detașării ori locul de cazare;
 • cheltuielile de transport efectuate pentru deplasarea, dus întors, de la locul de cazare la locul misiunii, delegării sau detașării, măsurată pe calea de comunicație rutieră cea mai scurtă între cele două localități, calculată între indicatoarele de ieșire/intrare din/în localitate;
 • taxele de autostradă;
 • taxele pentru trecerea podurilor;
 • taxele de traversare cu bacul;
 • taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
 • taxele pentru accesul în sau pentru tranzitarea unor localități;
 • taxele de parcare;
 • alte taxe privind circulația pe drumurile publice.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 1.198 din 29 septembrie 2022!