S-a instituit Sistemul RO e-Transport!


View access
Public
Alias
s-a-instituit-sistemul-ro-e-transport
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
614
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-18 07:05:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Luni, în Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022, s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În scopul creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și de prevenire și combatere a comerțului ilicit de bunuri, s-a instituit Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit pe scurt Sistemul RO e-Transport.

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.

Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.

Prin transport pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat, în sensul actului normativ, se înțelege:

 • transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
 • transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;
 • transportul bunurilor provenite din import de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
 • transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național;
 • transportul bunurilor aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • transportul bunurilor aparținând aceluiași operator economic între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri;
 • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România.

Sistemul RO e-Transport include:

 • module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat;
 • elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;
 • componente software pentru analiza integrată a datelor.

Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

 • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
 • beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 • furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
 • depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordonanța de urgență nr. 41 din 8 aprilie 2022!