Procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România


View access
Public
Alias
procedura-de-alegeri-prin-vot-la-distanta-a-membrilor-comisiei-de-disciplina-a-camerei-auditorilor-financiari-din-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
618
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-26 11:38:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Camera Auditorilor Financiari din România a emis Hotărârea nr. 26 din 15 martie 2022 pentru aprobarea Normelor privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România. Actul legislativ se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 20 aprilie 2022.

     Normele privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumite în continuare norme, cuprind dispoziţii privind procedura de alegeri, respectiv desfăşurarea votului şi stabilirea rezultatelor alegerilor pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România.

     Conform art. 2 din norme, alegerile pentru membrii Comisiei de disciplină a Camerei au loc în cadrul Conferinţei Camerei, organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022. Votul pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei este secret. Votul prin reprezentare sau împuternicire nu este permis. Votul la distanţă va avea loc pe platforma E-BALLOT, pusă la dispoziţia membrilor Camerei cu drept de vot prin grija CAFR.

     În vederea bunei desfăşurări a Conferinţei Camerei, comunicarea cu membrii cu drept de vot la Conferinţa Camerei se va realiza prin platforma Zoom.

     Platforma de vot E-BALLOT are următoarele caracteristici tehnice:

1. asigură logarea auditorilor financiari, membri CAFR, cu drept de vot la Conferinţă, individualizaţi prin date de identificare (Username/Parolă). Logarea pe platformă se va face de către fiecare auditor financiar cu drept de vot în parte, pe baza unui link personalizat, primit pe e-mail. Platforma va genera auditorului date de acces iniţiale, respectiv: Username şi Cod de acces; ulterior, parola individuală va putea fi setată de către fiecare auditor, în funcţie de preferinţe. Cu Username-ul şi Parola, auditorul financiar cu drept de vot va putea să acceseze platforma pentru a vota în ziua stabilită a alegerilor. Username-ul nu se poate schimba;

2. asigură gestionarea centralizată a alegătorilor; astfel, platforma furnizează numărul de auditori financiari cu drept de vot prezenţi la Conferinţa Camerei, în vederea stabilirii persoanelor logate;

3. asigură corectitudinea procesului de vot; se elimină posibilitatea ca cineva să voteze de două ori, asigurându-se astfel cerinţa ca un auditor financiar cu drept de vot să voteze o singură dată. Platforma permite o singură logare a unui auditor financiar care votează, prin identificarea IP-ului unităţii de pe care se loghează, asimilat datelor de identificare ale respectivului auditor financiar cu drept de vot;

4. asigură acceptarea dispozitivelor mobile: alegătorii pot vota de pe smartphone, computer sau tabletă, orice astfel de dispozitiv care este conectat la internet;

5. asigură gestionarea buletinelor de vot;

6. asigură păstrarea secretului votului;

7. îndeplineşte atribuţiile Comisiei de numărare a voturilor, respectiv:

(i) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile;

(ii) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute;

8. asigură exportarea rezultatelor votului.

     Auditorii financiari fără drept de vot la Conferinţa Camerei nu vor putea accesa platforma E-BALLOT, link-urile de acces fiind personalizate după numele şi prenumele auditorilor financiari cu drept de vot la Conferinţă. Rezultatele furnizate de platforma de vot E-BALLOT vor ţine locul procesului-verbal cu privire la rezultatul votului. Rezultatele votului vor fi comunicate pe platforma Zoom şi pe site-ul CAFR.

     Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei va fi elaborat în funcţie de formatul şi opţiunile tehnice prevăzute de platforma E-BALLOT. Se înscriu pe buletinul de vot candidaturile validate, în ordine alfabetică. Buletinul de vot va fi disponibil în platforma E-BALLOT, secţiunea Alegerea membrilor Comisiei de disciplină. Secţiunea va cuprinde: numele şi prenumele candidaţilor şi căsuţa unde se va exercita votul. Exercitarea votului se va putea face doar în ziua stabilită pentru vot şi în intervalul prestabilit aferent procesului de vot şi, ca atare, căsuţa menţionată pentru exercitarea votului nu va fi funcţională în alte date sau alt interval orar.

     Reglementări suplimentare despre Conferinţa Camerei, organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022 și despre intervalul orar stabilit prin Agenda Conferinţei Camerei - AICI