Evaluarea activității profesionale a procurorilor


View access
Public
Alias
evaluarea-activitatii-profesionale-a-procurorilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
562
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-07 07:17:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Prin Hotărârea nr. 130 din 25 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 101 și 101 bis din 1 februarie 2022, s-a aprobat Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a procurorilor.

Procesul de evaluare a procurorilor implică parcurgerea următoarelor etape: analiza documentelor care conțin rezultate ale activității profesionale a procurorului evaluat, autoanaliza și autoaprecierea și acordarea calificativului. Procesul de evaluare a procurorilor poate cuprinde și un interviu de evaluare, precum și stabilirea de comun acord a unui plan individual de dezvoltare profesională.

Evaluarea procurorilor are ca obiectiv stabilirea nivelului de competență profesională al acestora și vizează îmbunătățirea performanțelor profesionale, creșterea eficienței activității parchetelor și a încrederii publice în autoritatea judecătorească, menținerea și consolidarea calității sistemului judiciar.

Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a procurorilor conține:

 • Indicatorii de evaluare a performanțelor profesionale;
 • Comisiile de evaluare;
 • Procedura de evaluare.

   Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență profesională și de performanță, procurorii sunt supuși unei evaluări privind:

 • eficiența,
 • calitatea activității,
 • integritatea,
 • obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare.

   În cazul procurorilor numiți în funcții de conducere, evaluarea se face și asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale.

   Actul normativ prevede că, în raport cu vechimea în funcția de procuror, evaluarea se realizează după cum urmează:

 • o dată la 2 ani, pentru procurorii cu o vechime între un an și 5 ani;
 • o dată la 3 ani, pentru procurorii cu o vechime între 5 și 10 ani;
 • o dată la 4 ani, pentru procurorii cu o vechime între 10 și 15 ani;
 • o dată la 5 ani, pentru procurorii cu o vechime mai mare de 15 ani.

   Eficiența activității de urmărire penală desfășurate se apreciază în funcție de următorii indicatori:

 • efectuarea urmăririi penale într-un termen rezonabil, ținând cont de complexitatea cauzei și de volumul de activitate al procurorului;
 • efectuarea demersurilor în vederea identificării bunurilor susceptibile de luare a măsurilor asigurătorii și luarea acestor măsuri.

   Eficiența activității de supraveghere a cercetărilor penale se apreciază în funcție de următorii indicatori:

 • supravegherea și îndrumarea organelor de poliție în activitatea de cercetare penală, reflectate în verificarea periodică și ritmică a stadiului și calității actelor de cercetare penală efectuate de organele de poliție și urmărirea termenelor fixate, precum și în luarea măsurilor prevăzute de art. 303 alin. (3) din Codul de procedură penală;
 • efectuarea actelor procedurale și soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea cauzei și de volumul de activitate al procurorului;
 • dispoziții date organelor de cercetare penală de a identifica bunurile susceptibile de luare a măsurilor asigurătorii și luarea acestor măsuri.

   Integritatea procurorilor se apreciază în funcție de următorul indicator: încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, stabilite prin hotărâri definitive ale Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii; sancțiuni disciplinare rămase definitive în perioada supusă evaluării; pronunțarea față de procurorul evaluat a unor soluții de renunțare la urmărirea penală, de renunțare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de condamnare, pentru care Secția pentru procurori nu a propus eliberarea din funcție, în condițiile legii.

   Pentru fiecare dintre criteriile privind eficiența activității, calitatea activității și integritatea se acordă un punctaj de cel mult 30 de puncte, iar pentru criteriul privind obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare punctajul maxim este de 10 puncte.

   Punctajul obținut de procurorul evaluat la fiecare criteriu de evaluare reprezintă suma punctelor acordate de comisia de evaluare la indicatorii corespunzători acelui criteriu, iar punctajul final reprezintă suma punctelor acordate de comisia de evaluare pentru fiecare criteriu de evaluare.

   Calificativul se acordă în funcție de punctajul final, astfel:

 • de la 90 de puncte (inclusiv) la 100 de puncte - calificativul "Foarte bine";
 • de la 70 de puncte (inclusiv) la 90 de puncte - calificativul "Bine";
 • de la 50 de puncte (inclusiv) la 70 de puncte - calificativul "Satisfăcător";
 • sub 50 de puncte - calificativul "Nesatisfăcător".

   Cu privire la aplicarea în timp, actul normativ precizează că, dacă perioada de evaluare a început înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și se împlinește după această dată, evaluarea procurorilor se realizează potrivit Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

   Dacă perioada de evaluare a început după intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, evaluarea procurorilor se realizează potrivit regulamentului, ale cărui dispoziții sunt de imediată aplicare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul!