Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022


View access
Public
Alias
calendarul-pentru-acordarea-unui-ajutor-financiar-in-vederea-achizitionarii-de-calculatoare-pentru-anul-2022
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
555
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-25 06:52:23
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În vederea stabilirii măsurilor pentru stimularea achiziționării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul, ministrul educației a oficializat calendarul pentru acordarea ajutorului financiar.

Astfel,  joi, în Monitorul Oficial nr. 62 din 20 ianuarie 2022, s-a publicat Ordinul nr. 3.020 din 10 ianuarie 2022 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022.

Reamintim că, beneficiari ai acestui ajutor financiar sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare mici.

Acestor beneficiari li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator personal nou.

  Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:

  • pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic;
  • pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD;
  • pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10“.

   Potrivit noului act normativ, calendarul pentru anul 2022 este următorul:

Activități

Termen de realizare

Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ

până la 1 aprilie

Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare

până la 14 aprilie

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ, împreună cu comisiile de anchetă socială

2-20 mai

Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat

23-30 mai

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

3 iunie

Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor

3 iunie

Depunerea contestațiilor

6-10 iunie

Rezolvarea contestațiilor

13-17 iunie

Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ

17 iunie

Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

15 iulie

Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/universități

25 iulie-12 august

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari

16-31 august

Achiziționarea de calculatoare

16 august-14 octombrie

Depunerea copiilor după facturi și după procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți

16 august-17 octombrie

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi și după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat

16 august-28 octombrie

Decontarea către operatorii economici

22 august-18 noiembrie

 

Ordinul nr. 3.020 din 10 ianuarie 2022 poate fi accesat AICI.