A fost aprobat modelul certificatului de funcționare anti – doping!


View access
Public
Alias
a-fost-aprobat-modelul-certificatului-de-functionare-anti-doping
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
554
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-25 06:46:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ordinul nr. 212 din 20 decembrie 2021 prevede aprobarea modelului certificatului de funcționare anti – doping, a modelului privind atestatul de instruire anti – doping și a modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea certificatului de funcționare anti – doping. Noile modele au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2022.

Reamintim că în vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport la nivel național funcționează Agenția Națională Anti – Doping și Laboratorul de Control Doping.

Potrivit noii legi privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, este interzis oricărei persoane să se implice în orice activitate, alta decât programele de reabilitare sau educație antidoping, care are legătură cu controlul doping, performanța sportivă sau îngrijirea medicală într-un mediu sportiv, inclusiv în calitate de supervizor, atunci când această persoană:

 1. se află în perioada de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti – doping, conform prevederilor Codului și ale prezentei legi;
 2. nu intră sub incidența Codului, dar s-a implicat direct și intenționat, în ultimii 6 ani, în activități care ar fi constituit încălcări ale reglementărilor anti – doping, dacă acestei persoane i-ar fi fost aplicabile reglementări conforme cu Codul.

  De asemenea, cu privire la  cursul de instruire anti-doping, menționăm că acesta se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • persoane fizice angajate în cadrul persoanelor juridice, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale;
 • alte persoane fizice care solicită înscrierea la cursul de instruire anti-doping.

  Reamintim că, Agenția Națională Anti-Doping dispune suspendarea certificatului sau, după caz, retragerea acestuia în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor Legii nr. 104/2008, republicată.

  Suspendarea certificatului are ca efect sistarea temporară a desfășurării activității de către titularul său, pe perioada dispusă prin ordinul de suspendare.

  Reluarea activității după suspendarea certificatului se face numai la cererea scrisă a titularului acestuia și numai după ce personalul abilitat al Agenției Naționale Anti-Doping constată că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acestuia.

  La expirarea perioadei de suspendare, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicită în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, Agenției Naționale Anti-Doping verificarea, prin personalul abilitat, a remedierii deficiențelor care au determinat suspendarea.

  Dacă persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale nu solicită constatarea remedierii acestor deficiențe și reluarea activității, în termenul amintit mai sus, Agenția Națională Anti-Doping va dispune retragerea certificatului.

  În ceea ce privește suspendarea certificatului, acesta se dispune în următoarele situații:

  Retragerea certificatului se dispune în următoarele situații:

 1. în cazul prevăzut la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 104/2008, republicată;
 2. în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile necesare în vederea autorizării;
 3. de drept, în cazul comercializării și deținerii substanțelor cu grad mare de risc;
 4. în cazul în care nu se mai respectă dispozițiile art. 4 alin. (1);
 5. în cazul comercializării de suplimente alimentare care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism și fitness;
 6. în cazul comercializării de suplimente alimentare care sunt contaminate cu substanțe dopante cu grad mare de risc, conform rezultatelor analizelor de laborator, în sălile de culturism și fitness;
 7. în cazurile în care Agenția Națională Anti-Doping constată că documentele prevăzute la art. 9 lit. d) și g) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispoziții legale în vigoare;
 8. în cazul condamnării definitive pentru o infracțiune care a avut loc în sălile de culturism și fitness, în legătură cu substanțele dopante cu grad mare de risc a unui angajat al persoanei juridice, al întreprinderii individuale autorizate sau a unui membru al întreprinderii familiale autorizate.

 

Ordinul nr. 212 din 20 decembrie 2021 se poate accesa AICI.