2022 debutează cu creșterea valorii punctului de pensie!


     Programului de guvernare 2021-2024 se referea la adoptarea, în anul 2022, a unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii şi majorarea indemnizaţiei sociale pentru pensionar. Totodată, măsurile de protecţie socială propuse au consecinţe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii din România şi sunt menite să vină în sprijinul populaţiei atât prin majorarea unor prestaţii de asigurări sociale, cât şi prin majorarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari.

     Pe 15 decembrie 2021 a fost emisă și publicată în Monitorul Oficial nr. 1189 Ordonanța de urgență nr. 125 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate.

     Actul legislativ modifică două alte acte normative, și anume Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, precum și Ordonanța de urgență nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 23 februarie 2009.

     Astfel, așa cum este completat art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, valorile punctului de pensie sunt următoarele:

  1. la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;
  2. la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei;
  3. la data de 1 ianuarie 2022 - 1.586 lei;
  4. începând cu anul 2023, valoarea prevăzută la lit. b^1) se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

     Așa cum menționam anterior, Ordonanța de urgență nr. 125/2021 modifică și Ordonanța de urgență nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari. Legiutorul completează art. 1 din același act, introducând o excepție, și ne aduce la cunosștință că, începând cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 1.000 lei.

     Restul dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii - AICI