Formularul digital de intrare în România - obligatoriu din 20 decembrie 2021


     Ordonanța de urgență nr. 129 din 15 decembrie 2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1190 din 15 decembrie 2021. Actul normativ emis de Guvernul României își produce efectele din data publicării.

     Așadar, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, în vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular.

  În vederea completării formularului, se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR.
  SII-FDIR este compus din:
  a) aplicaţia web pentru completarea/descărcarea formularului, accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro;
  b) serviciul web de validare a formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie completat cu ajutorul aplicaţiei web prevăzute la lit. a);
  c) servicii de securitate cibernetică asociate.
  SII-FDIR se află în administrarea operaţională a Ministerului Sănătăţii, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea şi alertarea timpurie privind transmiterea bolilor, şi este dezvoltat, implementat şi administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza cerinţelor operaţionale de dezvoltare şi implementare furnizate de către Ministerul Sănătăţii.
  Setul de date cu caracter personal şi informaţiile cu privire la călătorie solicitate de SII-FDIR sunt prevăzute în anexa la ordonanţă de urgenţă. Setul de date cu caracter personal şi informaţiile cu privire la călătorie sunt folosite de autorităţile şi instituţiile publice de sănătate publică din România, pentru a identifica rapid persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a proteja sănătatea acestora, precum şi de a preveni răspândirea ulterioară a COVID-19.
     Aplicaţia web prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 129/2021 permite:
  a) completarea, în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro;
  b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării;
  c) colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică.
  Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei verifică existenţa formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie de pe actul de identitate/documentul de călătorie prezentat de persoana care doreşte să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) din ordonanța de urgență în sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea către SII-FDIR a datei şi orei intrării persoanei pe teritoriul României.
     Formularul se completează individual, în format digital, de către fiecare persoană care intră pe teritoriul României în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 129/2021, iar pentru persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să deţină un formular, acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în ţară.
  Prin excepţie, în cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, acesta poate fi completat de un singur membru adult pentru toţi membrii familiei.De asemenea, pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligaţia revine părinţilor, tutorelui sau reprezentatului legal.

     Restul dispozițiilor conținute de Ordonanța de urgență nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România - AICI